Ruim een jaar na zijn installatie kondigt wethouder Jouke Jongsma zijn aftreden aan. In een persoonlijke brief aan de raad van de gemeente Ooststellingwerf heeft Jouke Jongsma laten weten dat hij onmiddellijk stopt met zijn werk als wethouder. Jouke Jongsma zit namens Ooststellingwerfsbelang in het college. Hij gaat op zoek naar een andere baan. 

Wethouder Jongsma laat weten: “Gevraagd worden wethouder te zijn, voelde voor mij als een eer. Zeker hier, in het prachtige Ooststellingwerf waar ik ben geboren, getogen en verankerd. Een ‘beroep’ met groot maatschappelijk belang. Dat maatschappelijk belang -goede dingen doen voor de mensen in dit gebied-is wat mij drijft. Maar tijdens mijn ambtsperiode heb ik ontdekt dat het wethoudersvak niet bij mij past. Ik ben een echte ambachtsman, maar het politiek-bestuurlijke ambacht is mij niet op het lijf geschreven.” 

Burgemeester Harry Oosterman laat –ook namens de andere collegeleden- weten dat hij respect heeft voor het besluit van Jouke Jongsma: “Zo’n beslissing vergt moed en daadkracht. Jouke Jongsma heeft zich enorm ingezet voor onze gemeente. We gaan hem missen en wensen hem alle goeds.”

Over de opvolging van Jouke Jongsma is nog niets bekend.