Door het coronavirus en de bijkomende maatregelen konden veel ouderen en groepen uit zorginstellingen de afgelopen tijd niet op vakantie. Soms omdat de maatregelen dit simpelweg niet toelieten en soms omdat men huiverig was voor een (groeps-)vakantie. Bijvoorbeeld door de 1,5m-maatregel en gesloten voorzieningen. Bij groepshotel de Vrije Vogel in Elsloo merkten ze dit maar al te goed. Reserveringen werden verzet of soms zelfs helemaal geannuleerd. “We zagen dat organisaties een lastige afweging moesten maken” vertelt eigenaar Johan Elsenaar. “Maar de zorgen zijn niet altijd terecht. Want ook voor de coronacrisis waren wij als hotel elke dag bezig met hygiëne en veiligheid. En als je als vaste groep ouderen op vakantie gaat, blijf je met dezelfde mensen. Alleen zit je achter andere geraniums”, lacht Johan.

Positieve invloed

“Op vakantie gaan is onderdeel van het bestaan van veel mensen. Even een break van de werkelijkheid en je dagelijkse ritme”, vertelt Johans vrouw en mede-eigenaar Annemieke Elsenaar. “We merken dat mensen vaak beter slapen en eten als ze hier op vakantie zijn. Ze gaan op vakantie voor vitamine A, zeggen wij altijd. De A van aandacht. Andere aandacht dan dat ze thuis krijgen. En dat doet mensen ontzettend goed”, benadrukt Annemieke. De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen zich goed en gelukkig voelt. “Voor een grote groep inwoners draagt vakantie hieraan bij. Juist onze ouderen en zorgbehoevenden hebben er baat bij om af en toe te ontsnappen aan hun dagelijkse leven. Even in een andere omgeving zijn. Het draagt bij aan hun welbevinden en hun gevoel van geluk. Ik hoop van harte dat inwoners en organisaties zich niet laten afschrikken door de maatregelen, maar vooral ook kijken wat naar wél mogelijk is”, aldus wethouder Esther Verhagen.

Veilig eropuit

Een andere reden waarom men soms twijfelt om een vakantie door te laten gaan, zijn de uitstapjes. “Mensen denken vaak dat je helemaal niet meer weg kunt om wat leuks te doen. Dat is hier zeker niet het geval”, vertelt Johan. “Ik weet precies waar groepen hier in de buurt een gezellig en vooral veilig dagje weg kunnen. Of waar ze veilig en lekker kunnen eten. Daar hebben veel  lokale ondernemers zich op aangepast. Je hoort natuurlijk in het nieuws vaker dat iets niet door kan gaan, dan wel. Maar inmiddels is corona iets geworden wat we kennen en waar we mee om weten te gaan. Dus kunnen we ook met corona veilig eropuit”, benadrukt Johan.

Creatief binnen de regels

De Vrije Vogel en andere ondernemers moesten creatief zijn, om binnen de regels toch door te gaan. “We moesten aan het begin snel schakelen”, vertelt Annemieke. “In de periode dat de regels voor de zorg en groepen erg streng waren, zagen wij onze doelgroep wegvallen. We kozen ervoor om het deel van ons gebouw dat in 2014 gebouwd is, als hotel te gebruiken. Zo konden we ook mensen individueel ontvangen”, zegt Annemieke. “Daarnaast kunnen mensen ons zwembad afhuren. Bijvoorbeeld om met een groep of juist alleen te zwemmen. Zo kijken we elke keer weer wat we mensen kunnen bieden binnen de maatregelen. Maar zoals ik al zei, hygiëne en veiligheid stond hier altijd al voorop. We hopen dat mensen wennen aan het idee van een leven met corona en het toch aandurven om zichzelf te trakteren op een vakantie. Niet alleen voor ons, maar juist voor zichzelf”, vult Johan aan.