Langs de weg Oldemaad te Oosterwolde staan twee oude auto’s al geruime tijd geparkeerd. Het gaat om een grijze SeatCordoba (kenteken: 68-DS-BJ) en een blauwe Mitsubishi Galant (kenteken: 91-DN-BH).

De eigenaar van deze auto’s is geëmigreerd. Zijn nieuwe adres is onbekend. Omdat de auto’s in zeer slechte staat verkeren en al lange tijd parkeerplaatsen bezet houden is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf van plan deze auto’s te laten verwijderen. De rechtmatige eigenaar, of een ander die kan aantonen dat hij of zij recht heeft op één van beide of beide auto’s, wordt verzocht contact op te nemen met de gemeente, via telefoonnummer 0512 – 386 512.

Diegene zal de betreffende auto/auto’s per direct moeten verwijderen. Als zich vóór 22 juli 2019 geen rechthebbende heeft gemeld, of de auto/auto’s niet zijn verwijderd, zullen de auto’s in opdracht van de gemeente worden afgevoerd, tijdelijk worden opgeslagen en vervolgens worden vernietigd, een en ander op kosten van de eigenaar/rechthebbende.

Foto auto 1
Foto auto 2