Pagina opties

Groter
A A

Burgemeester Harry Oosterman

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

Een belangrijke taak van de burgemeester is de handhaving van de openbare orde en veiligheid.

Portefeuille

  • Openbare orde en veiligheid
  • Bestuur
  • Overheidsparticipatie ( Project) Rol: proces coördinator en aanjager. Uitvoering gezamenlijk met verantwoordelijk wethouders.
  • Lobby en acquisitie, waaronder economische ontwikkeling (incl. Biosintrum)
  • Personeel en organisatie
  • OWO-Samenwerking
  • Europa en internationale zaken
  • P10
  • Streekagenda

Contact

Meer informatie over de burgemeester

Nevenfuncties