Pagina opties

Groter
A A

Nevenfuncties

Onze collegeleden hebben vaak nevenfuncties: een activiteit naast hun rol bij de gemeente, betaald of onbetaald. Wie welke nevenfuncties heeft, staat in onderstaande tabel:

Nevenfuncties burgemeester Oosterman

(Niet) ambtshalve
Lid professionaliseringcommissie NGB Niet bezoldigd Ambtshalve
Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Fryslân Niet bezoldigd Ambtshalve
Lid agendacommissie Veiligheid Veiligheidsregio Fryslân Niet bezoldigd Ambtshalve
Voorzitter Stichting Samenwerkende Bouwbedrijven Friesland € 1.500,- per jaar Niet ambtshalve
Voorzitter Raad van Toezicht RIF € 6.000,- per jaar Niet ambtshalve
Voorzitter Raad van Advies St. Bouwcultuurfonds Friesland  Niet bezoldigd Niet ambtshalve

Nevenfuncties wethouder Jongsma

(Niet) ambtshalve
Koster PKN gemeente Donkerbroek-Haule Niet bezoldigd Niet ambtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Onderwijs, Jeugd en Sport Niet bezoldigd Ambtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Ruimte, Wonen en Milieu Niet bezoldigd Ambtshalve
Lid portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken, Recreatie&Toerisme Niet bezoldigd Ambtshalve
Lid Overleg Verkeer en Vervoer Fryslân Niet bezoldigd Ambtshalve
Lid Regionaal Orgaan Verkeerveiligheid Fryslân Niet bezoldigd Ambtshalve
AB en DB lid Provinciaal Bestuurlijk Overleg Water Niet bezoldigd Ambtshalve
AB lid Recreatieschap Drenthe Niet bezoldigd Ambtshalve
Lid Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân Niet bezoldigd Ambtshalve

Nevenfuncties wethouder Hijlkema

(Niet) ambtshalve
AB lid Hûs en Hiem Niet bezoldigd Ambtshalve
Lid Algemene Vergadering Aandeelhouders Afvalsturing Fryslân Niet bezoldigd Ambtshalve
Lid Algemene Vergadering Aandeelhouders Fryslân Miljeu Niet bezoldigd Ambtshalve
AB lid Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing Niet bezoldigd Ambtshalve
Lid stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek Niet bezoldigd Ambtshalve
Lid Bestuurscommissie Oude Willem Niet bezoldigd Ambtshalve
Lid Bestuurlijk Overleg Sport en Bewegen Niet bezoldigd Ambtshalve
Lid Bestuurlijk Overleg Actium Wonen Niet bezoldigd Ambtshalve
Lid stuurgroep Buurtsport Ooststellingwerf Niet bezoldigd Ambtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Ruimte, Wonen en Milieu Niet bezoldigd Ambtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Onderwijs, Jeugd en Sport Niet bezoldigd Ambtshalve

Nevenfuncties wethouder Bos

(Niet) ambtshalve
Lid AB en secretaris DB Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân Niet bezoldigd Ambtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Werk&Inkomen Niet bezoldigd Ambtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Financiën Niet bezoldigd Ambtshalve

Nevenfuncties wethouder Verhagen

(Niet) ambtshalve

AB lid P10 (samenwerkingsverband grote plattelandsgemeenten)

Niet bezoldigd Ambtshalve
Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Caparis Niet bezoldigd Ambtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein Niet bezoldigd Ambtshalve
Lid VFG portefeuillehoudersoverleg Gezondheid en Welzijn Niet bezoldigd Ambtshalve
Voorzitter Regionaal Overleg Zorg Voor Jeugd Niet bezoldigd Ambtshalve
Lid Bestuurscommissie Veiligheidshuis Fryslân Niet bezoldigd Ambtshalve
Ondernemer/verhuur huisje B&B Bezoldigd Niet ambtshalve

Gemeentesecretaris Kastelein

                                                                                                                                                                                                                                               

Voorzitter kring Fryslân Vereniging van Gemeentesecretarissen Niet bezoldigd
Bestuurslid Vereniging van Gemeentesecretarissen Niet bezoldigd
Bestuurslid Dataland BV Niet bezoldigd
Algemeen Commandant Bevolkingszorg Veiligheidsregio Fryslân Niet bezoldigd

Buitenlandse reizen

Op dit moment niet van toepassing.

Ontvangen geschenken

De gemeente registreert geschenken aan het college vanaf een geschatte waarde van € 50,-. Op dit moment heeft geen één collegelid een cadeau ontvangen die boven dit bedrag komt. Mocht het college wel een geschenk krijgen boven de geschatte waarde van € 50,-, dan zetten we dat op deze pagina.