Pagina opties

Groter
A A

Financiën

De ontwerp Programmabegroting 2018 en het meerjarenperspectief 2019-2021 is aan de gemeenteraad aangeboden. De raad behandelt deze begroting op dinsdag 7 november 2017, vanaf 15.00 uur. U kunt het ontwerp raadplegen op de website van de begroting. Het ontwerp ligt ook ter inzage bij de publieksbalie in de hal van het gemeentehuis. Het boekwerk is tegen vergoeding van de kosten verkrijgbaar.

Andere financiën

Bekijk de kaderbrief 2017 en kaderbrief 2018 - 2021, jaarstukken 2015 en jaarstukken 2016, bestuursrapportage 2016 en bestuursrapportage 2017 en de begroting 2016, en de begroting 2017 op de website Portaal Financiën.