Pagina opties

Groter
A A

Financiën

De ontwerp Programmabegroting 2019 en het meerjarenperspectief 2020-2022 is aan de gemeenteraad aangeboden. De raad behandelt deze begroting op dinsdag 6 november 2018, vanaf 14.00 uur. U kunt het ontwerp raadplegen op de website van de begroting. Het ontwerp ligt ook ter inzage bij de publieksbalie in de hal van het gemeentehuis. Het boekwerk is tegen vergoeding van de kosten verkrijgbaar.

Overige financiën

Bekijk de programmabegroting 2019-2021, de jaarstukken 2017, het uitvoeringsprogramma 2018-2022, de voorjaarsrapportage 2018 en de najaarsrapportage 2018 op de website Portaal Financiën.