Pagina opties

Groter
A A

Gemeenteraad

Gemeenteraad foto

Alles wat u wilt weten over de gemeenteraad, vindt u op deze pagina’s.

Raadsinformatiesysteem

Via ons online Raadsinformatiesysteem heeft u toegang tot:

  • De agenda van de gemeenteraad;
  • Raadstukken;

Wat is de gemeenteraad?

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente Ooststellingwerf. Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt zij het gemeentebestuur.

De gemeenteraadsleden vertegenwoordigen de bevolking. Ze worden dan ook om de 4 jaar gekozen door de inwoners tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

Taken en bevoegdheden van de gemeenteraad

De belangrijkste 2 taken van de gemeenteraad zijn:

  • De hoofdlijnen van het gemeentelijke beleid bepalen.
  • Controleren of en hoe het college het beleid uitvoert.

Raadscommissies

De gemeenteraad van Ooststellingwerf heeft drie raadscommissies: commissie ruimte, commissie samenleving en commissie planning & control. De raadscommissies behandelen de onderwerpen voordat de gemeenteraad er een besluit over neemt. De commissies bestaan uit maximaal twee gemeenteraadsleden en/of andere door de raad benoemde commissieleden van elke fractie.

Wat doet een raadscommissie

De raadscommissies bespreken raadsvoorstellen, besluiten en mededelingen van het college van B&W en brieven van externen. Pas als de raadscommissie een voorstel geschikt vindt voor besluitvorming, gaat het naar de gemeenteraad.
Behandelt een raadscommissie een onderwerp waarover u uw mening wilt geven? Dan kunt u gebruik maken van uw spreekrecht en inspreken in de vergadering. Meld het bij de griffier als u daarvan gebruik wilt maken, via griffie@ooststellingwerf.nl of telefonisch via +14 0516. Doe dat voor 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering. U krijgt dan vijf minuten spreektijd.

Veelgestelde vragen over de gemeenteraad

Hoe kan ik gemeenteraadslid van Ooststellingwerf worden?

Als u gemeenteraadslid in onze gemeente wilt worden, moet u:

  • 18 jaar of ouder zijn;
  • Niet uitgesloten zijn van kiesrecht;
  • Wonen in onze gemeente.

Daarnaast is het logisch dat u lid bent of wordt van een politieke partij in onze gemeente. U kunt er ook zelf een oprichten. Kijk op raadslid.nu voor meer informatie over hoe u gemeenteraadslid kunt worden.

Wat voor vergoeding/salaris krijgt een gemeenteraadslid?

Gemeenteraadslid zijn is geen voltijd functie, maar een zogenaamde nevenfunctie. Daarom krijgen gemeenteraadsleden geen salaris, maar een vergoeding. De hoogte van de vergoeding wordt landelijk vastgesteld op basis van de gemeentegrootte.

Zijn vergaderingen van de gemeenteraad openbaar?

Ja, meestal wel. Maar hierop kunnen uitzonderingen zijn. Dit is dan in de agenda aangegeven. Bekijk het vergaderschema online.

Luisteren en bekijken

Luister en bekijk de audio van de raads- en commissievergaderingen live of achteraf.

Wilt u de agenda, raadsstukken en vergaderingen van vóór maart 2016 raadplegen? Dan kunt u terecht in ons oude raadsinformatiesysteem.

Archief