Pagina opties

Groter
A A

Gemeenteraad: samenstelling en zetelverdeling

Wie zitten er in de gemeenteraad? Welke personen en partijen? Op deze pagina een overzicht, inclusief de contactgegevens van alle raadsleden.

De gemeenteraadsleden

De gemeenteraad telt 21 raadsleden. Daarnaast horen ook de burgemeester (als voorzitter) en de griffier bij de raad. 

Voorzitter en raadsgriffier

Burgemeester drs. Harry (H.) Oosterman, voorzitter
E-mail: h.oosterman@ooststellingwerf.nl

Mw. drs. Mirjam (M.) van Bergen, raadsgriffier
E-mail: m.vanbergen@ooststellingwerf.nl

OoststellingwerfsBelang

Arènda (A.T.) Broersma-Ruiter
Fractievoorzitter
E-mail: a.broersma@ooststellingwerf.net

Henk (H.) Dongstra
Raadslid
E-mail: h.dongstra@ooststellingwerf.net

Jenne (J.) Hummel
Raadslid
E-mail: j.hummel@ooststellingwerf.net

Niels (N.) van den Berg
Raadslid
E-mail: n.vandenberg@ooststellingwerf.net

Edwin (E.) Meijerhof
Raadslid
E-mail: e.meijerhof@ooststellingwerf.net

Harm (H.) Betten
Commissielid
E-mail: h.betten@ooststellingwerf.net

Ria (R.) de Groot
Commissielid
E-mail: r.degroot@ooststellingwerf.net


PvdA

Jelke (J.) Nijboer
Fractievoorzitter
E-mail: j.nijboer@oostststellingwerf.net

Simon (S.) ter Heide
Raadslid
E-mail: s.terheide@ooststellingwerf.net

Bart (B.) Polpe
Raadslid
E-mail: b.polpe@Ooststellingwerf.net

Ivelina (I.) Chimpireva
Commissielid
E-mail: i.chimpireva@ooststellingwerf.net

Annelies Stolp
Commissielid
E-mail: a.stolp@ooststellingwerf.net 

CDA

Herman (H.) Zwart
Fractievoorzitter
E-mail: h.zwart@ooststellingwerf.net

Marieke (M.C.) van Weperen-Cuperus
Raadslid
E-mail: m.vanweperen@ooststellingwerf.net

Gé (G.A.) Bouma
Raadslid
E-mail: g.bouma@ooststellingwerf.net

Ype (Y.) Roijinga
Commissielid
E-mail: y.roijinga@ooststellingwerf.net


Jan (J.) van der Kooi
Commissielid
E-mail: j.vanderkooi@ooststellingwerf.net

VVD

Jakob (J.) Baar
Fractievoorzitter
E-mail: j.baar@ooststellingwerf.net

Sierd (S.) van Weperen
Raadslid
E-mail: s.vanweperen@ooststellingwerf.net

Evert (E.C.) van Tellingen
Raadslid
E-mail: e.vantellingen@ooststellingwerf.net

Harm (H.) Tel
Commissielid
h.tel@ooststellingwerf.net

Rineke (R.) Valk
Commissielid
r.valk@ooststellingwerf.net

GroenLinks

Henk (H.J.) Vos
Fractievoorzitter
E-mail: h.vos@ooststellingwerf.net

Annemiek (A.) Telkamp
Raadslid
E-mail: a.telkamp@ooststellingwerf.net

 

Rik (R.) Berends
Commissielid
E-mail: r.berends@ooststellingwerf.net

Vera van Eijs
commissielid
E-mail: v.vaneijs@ooststellingwerf.net  

Wij Lokaal

Wolter (W.) Slager
Fractievoorzitter
E-mail: w.slager@ooststellingwerf.net 

   

Jenny (J.) Dolsma
Raadslid
E-mail: j.dolsma@ooststellingwerf.net

     

ChristenUnie

Berend (B.) Leistra
Fractievoorzitter
E-mail: b.leistra@ooststellingwerf.net

                       

Willem (W.) Schaaij
Commissielid
E-mail: w.schaaij@ooststellingwerf.net

Jaap (J.) Meijer
Commissielid
E-mail: j.meijer@ooststellingwerf.net

D66

Tammo (T.S.) Munting
Fractievoorzitter
E-mail: t.munting@ooststellingwerf.net

  

Alice (A.) Vloet
Commissielid
E-mail: a.vloet@ooststellingwerf.net     

Ignas (I.) Minnema
Commissielid
E-mail: i.minnema@ooststellingwerf.net

StellingwerfPLUS

Marcel (M.) Moes
Fractievoorzitter
E-mail: m.moes@ooststellingwerf.net

   

    

Willem (W.) Boersma
Commissielid
E-mail: w.boersma@ooststellingwerf.net

Foto	Jan van Gelderen
Jan van Gelderen
Commissielid
E-mail: j.vangelderen@ooststellingwerf.ne

Zetelverdeling 2018-2022

De zetelverdeling ziet er als volgt uit:

Partij

Zetels

OoststellingwerfsBelang 5
PvdA 3
CDA 3
VVD 3
GroenLinks 2
Wij Lokaal 2
D66 1
CU 1
Stellingwerf PLUS 1

Gemeenteraadsverkiezingen

Bekijk de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.