Pagina opties

Groter
A A

Griffie

Wat is de griffie?

De griffie ondersteunt de gemeenteraad. Allereerst door te zorgen dat de raadsvergaderingen en raadscommissies goed kunnen verlopen. Zodra de agenda bekend is:

  • Verzamelt de griffier alle benodigde vergaderstukken;
  • Zorgt dat deze stukken op tijd verstuurd worden aan de raadsleden;
  • Zorgt dat deze stukken op de website worden geplaatst.

Daarnaast ondersteunt de griffier de raadsleden bij het opstellen van voorstellen, moties en verordeningen.

Medewerkers van de griffie van Ooststellingwerf

Raadsgriffier

Mw. drs. M. van Bergen (Mirjam)
(0516) 56 62 22
m.vanbergen@ooststellingwerf.nl  

Commissiegriffiers

Dhr. H. van Asperen (Haijo)
Dhr. S. van Hemmen (Sietze)
Mw. I. van der Veen (Ilse)
(0516) 56 63 45
griffie@ooststellingwerf.nl