In het kader van het project Herinrichting Oude Willem, wordt de Oude Willemsweg vanaf 27 september afgesloten voor alle verkeer. Er wordt een gedeeltelijke wegversmalling gerealiseerd in combinatie met verkeersremmende maatregelen. Ook worden er een tweetal duikers onder de weg aangebracht.

De werkzaamheden starten op 27 september en duren tot en met 19 oktober. E.e.a. afhankelijk van de weersomstandigheden. Gedurende de werkzaamheden wordt door middel van bebording een omleidingsroute aangegeven.