Het ontwerpbestemmingsplan 'Paraplubestemmingsplan windturbines Ooststellingwerf' ligt vanaf 22 september 2021 tot en met 2 november 2021 ter inzage.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan (planidentificatienummer: NL.IMRO.0085. BPWind-ON01) inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen.

Let op: dit is geen officiële bekendmaking. U vindt de officiële bekendmaking in het gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl.