Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf hebben besloten:

  • een parkeerverbod in te stellen aan één zijde van de Hildenberg en de Schapendrift in Appelscha van 1 mei tot 1 oktober door het plaatsen van het bord E1 van het RVV 1990, bijlage 1;

Ter inzage besluit

Het verkeersbesluit ligt vanaf 14 januari 2020 ter inzage op het gemeentehuis te Oosterwolde. Het besluit treedt direct na bekendmaking in de Staatcourant van 14 januari 2020 in werking.

Bezwaar

Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer informatie over dit besluit, bel ons dan via nummer 14 ‑ 0516Vindt u dat het besluit niet juist is, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift sturen naar:

Gemeente Ooststellingwerf

t.a.v. commissie van advies voor de bezwaarschriften

postbus 38

8430 AA  Oosterwolde

Zet in het bezwaarschrift in ieder geval:

  • de dagtekening en uw naam en adres
  • een omschrijving van het besluit
  • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening