Door de warmte van afgelopen dagen zijn op diverse plaatsen in de gemeente Ooststellingwerf betonplaten omhoog gaan staan door uitzetting. Tot nu toe gaat het om de fietspaden langs de Rolpaal in Haulerwijk, het fietspad door de Blauwe bos in Haulerwijk en Waskemeer en het fietspad tussen Appelscha en Elsloo. De betreffende delen zijn met schrikhekken aangegeven. Door de aanhoudende warmte kan dit op meer plekken plaatsvinden.

UItgezette betonplaat