Nieuws

Nieuws

RSS
 • Informatiebijeenkomst Lelystad Airport op 4 oktober in Balk

  (21-09-2017)

  Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseert verschillende informatieavonden over de uitbreiding van Lelystad Airport en de vliegroutes. Er leven veel vragen in Friesland over de gevolgen hiervan. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om antwoorden op deze vragen te geven, de routes toe te lichten en naar u te luisteren. Op woensdag 4 oktober is er een bijeenkomst in Balk.

  Lees verder
 • Home-Start van start in vijf gemeenten

  (19-09-2017) Lees verder
 • De P10 zoekt vernieuwende projecten op het platteland

  (19-09-2017)

  Meld u aan voor de Henk Aalderink-prijs

  Lees verder
 • Oproep

  (18-09-2017) Lees verder
 • Uitnodiging gesprek evenementen Boerestreek

  (18-09-2017) Lees verder
 • Gast van de Raad: een kijkje in de keuken van de gemeenteraad

  (18-09-2017) Lees verder
 • Raadsvergadering 26 september

  (18-09-2017) Lees verder
 • Cursus mantelzorgers op 4 oktober

  (14-09-2017)

  Op woensdag 4 oktober is er van 13.00 tot 16.00 uur een cursus voor mantelzorgers in de raadzaal van het gemeentehuis. Tijdens deze cursus worden er verschillende thema’s besproken waar mantelzorgers mee te maken kunnen krijgen.

  Lees verder
 • Publicatie verkeersbesluit

  (11-09-2017) Lees verder
 • Subsidie aanvraag uit Iepen Mienskipsfûns

  (11-09-2017) Lees verder
 • Gemeentehuis 21 september vanaf 15.00 uur gesloten

  (28-08-2017) Lees verder
 • Wegstremmingen vanaf 11 september

  (08-09-2017) Lees verder
 • Rioolreiniging en inspectie 2017

  (19-07-2017)

  De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland gaan binnenkort starten met het reinigen en inspecteren van de riolering. De firma van der Valk en de groot bv uit Wolvega gaat deze werkzaamheden uitvoeren.

  Lees verder
 • Intrekken bestemmingsplan “Partiële herziening Appelscha Boerestreek 12”

  (02-08-2017) Lees verder
 • Wijziging bebouwde kom Oosterwolde

  (02-08-2017) Lees verder
 • Wegafsluitingen vanaf 28 augustus tot en met 7 september

  (07-08-2017) Lees verder
 • Vakantie Welstandscommissie

  (24-07-2017) Lees verder
 • Wijziging gemeentelijke welstandsnota 2004

  (24-07-2017) Lees verder
 • Doe mee aan de fotowedstrijd voor de gemeentegids 2018!

  (28-06-2017)

  Bent u de beste amateurfotograaf van Ooststellingwerf? Doe dan mee aan de fotowedstrijd voor de gemeentegids 2018, en misschien ziet u uw foto eind dit jaar wel terug in de gids. Met het thema van 2018 kunt u alle kanten op. Ooststellingwerf is op zoek naar de foto die het gezicht van één van de dorpen in de gemeente het best laat zien. De drie mooiste foto’s krijgen de eer om een jaar lang het beeld van de gemeentegids te zijn, die bij ieder huishouden in Ooststellingwerf wordt bezorgd. Daarnaast krijgen de fotografen van de drie winnende foto’s ieder een waardebon ter waarde van 50 euro. Ook voor de andere ingezonden foto’s zijn een aantal plaatsen in de gemeentegids gereserveerd.

  Lees verder
 • Jacobskruiskruid gezien? Dit moet je doen!

  (22-05-2017)

  Ze zien er zo mooi uit in de zomer, de gele bloemen van het Jacobskruiskruid. Toch is niet alles mooi aan deze plant. De plant is namelijk giftig via de spijsvertering voor zoogdieren zoals paarden, pony's en koeien. Het gif is alleen gevaarlijk bij inslikken, niet bij aanraking via de huid.

  De meeste dieren mijden de plant, maar het wordt anders wanneer dit gewas terecht komt in hooi- of kuilvoer; de dieren herkennen de plant niet meer en eten het voer gewoon op.

  Lees verder
 • Gemeentegids 2018 door Akse Media

  (01-06-2017)

  Akse media start met de actualisatie van onze gemeentegids. Hierdoor staan alle adressen ook weer goed in de gemeentegids 2018.

  Lees verder
 • Inzamelingsactie Taxus voor Hoop:  Snoeihard tegen kanker! 

  (31-05-2017)

  Het is weer zover: de jaarlijkse inzamelingsactie van taxussnoeisel. Tijdens deze inzamelingsactie wordt het snoeisel van de Taxus Baccata verzameld. Het snoeisel kan gebruikt worden als grondstof voor chemotherapieën. De werkzame stof die daarvoor wordt gebruikt heet baccatine. Bij 50% van de chemotherapieën kiest men voor geneesmiddelen op basis van Taxus. De Taxus komt niet overal op de wereld voor, maar wel in Nederland. Dit betekent dat u ook mee kunt helpen in de strijd tegen kanker. Uit onderzoek blijkt dat er alleen in Nederland al genoeg Taxus hagen staan om ca. 1,2 miljoen kilo snoeisel te kunnen ophalen, goed voor ongeveer 10.000 chemokuren. Voor elke kuub Taxussnoeisel die u doneert, doet stichting Taxus voor Hoop ook nog eens een donatievergoeding aan een kankergerelateerd goed doel zodat dit een nog groter succes wordt. 

  Lees verder
 • Tegemoetkoming (school)spullen kinderen

  (23-05-2017) Lees verder
 • Zonnepaneelvelden facet-bestemmingsplan

  (26-04-2017) Lees verder
 • Klanttevredenheidsonderzoek

  (28-02-2017)

  Vanaf woensdag 1 maart 2017 start gemeente Ooststellingwerf met een klantonderzoek. De afgelopen tijd heeft de gemeente grote stappen gemaakt met haar dienstverlening. Om te kijken of de klant dit ook zo ervaart, wordt iedere klant die gebruik maakt van de dienstverlening van de gemeente gevraagd om een online vragenlijst in te vullen. Deelname is niet verplicht, de gegevens worden anoniem verwerkt & invullen duurt maximaal 5 minuten. De vragenlijst heeft betrekking op de dienstverlening zelf, niet op de uiteindelijke uitkomst.

  Lees verder
 • Samenwerking en innovatie bij bouw kenniscentrum Biobased Economy

  (01-02-2017) Lees verder
 • Alzheimer Café 14 december: feestelijke decemberavond

  (30-11-2016)

  Elke tweede woensdag van de maand is er Alzheimer Café Ooststellingwerf. Alzheimercafé Ooststellingwerf is een ontmoetingsplaats, waar mensen met dementie, hun partners, familieleden, hulpverleners maar ook andere belangstellenden elkaar in een ongedwongen en gemoedelijke sfeer kunnen ontmoeten.

  Lees verder
 • Subsidieregeling peuterspeelgroepen 2016

  (18-08-2016)

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf heeft op 16 augustus 2016 de Subsidieregeling peuterspeelgroepen 2016 vastgesteld.

  .

  Lees verder
 • Werkgroep BewustMaking zoekt versterking

  (13-07-2016)

  De Werkgroep BewustMaking (WBM) is onderdeel van de stichting Ontwikkelingssamenwerking - Ooststellingwerf. De stichting is op zoek naar met name jonge mensen, die de werkgroep kunnen versterken. En mee willen denken én werken over en aan prioriteiten die de gemeente zou moeten stellen aan zaken op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, duurzaamheid, bevordering van eerlijke handel en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

  Lees verder
 • Extra commissievergadering Samenleving

  (11-07-2016)

  Op woensdag 13 juli 2016 vindt een extra openbare vergadering van de raadscommissie Samenleving plaats.

  Lees verder
 • ‘’Asielbeleid vraagt om openheid’’

  (06-06-2016)

  Dit was de tekst van het spandoek wat vanochtend aan het gemeentehuis hing. De gemeente Ooststellingwerf is het hier volmondig mee eens. Zoals eerder gemeld op onze website is de gemeente Ooststellingwerf op dit moment samen met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) actief op zoek naar een locatie voor kleinschalige opvang van asielzoekers in haar gemeente. Dit betekent dat het COA mogelijk geschikte locaties toetst aan de criteria waaraan een kleinschalig (ongeveer 300 personen) asielzoekerscentrum moet voldoen. Op dit moment is er nog geen enkele locatie geschikt bevonden. Zodra een locatie voldoet aan de criteria dan start de officiële procedure. Dit is het moment waarop wij onze inwoners actief betrekken en informeren.

  Lees verder
 • Ondernemersbijeenkomst 27 mei 2016 (let op: uitgesteld naar 30 september)

  (11-05-2016)

  Ook dit jaar organiseert de gemeente weer een aantal ondernemersbijeenkomsten.

  Lees verder
 • Raadsvergadering dinsdag 24 mei

  (19-05-2016)

  De volgende raadsvergadering is op dinsdag 24 mei vanaf 19.30 uur in gemeentehuis Oosterwolde.

  Lees verder
 • Inloopavond woningbouw Meester Lokstraat-Compagnonsweg te Ravenswoud

  (19-05-2016)

  Op het adres Meester Lokstraat 18 te Ravenswoud zijn plannen voor het bouwen van vijf vrijstaande woningen.

  Lees verder
 • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan `Buitengebied 2016`

  (19-05-2016)

  Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat de gemeenteraad op 22 maart 2016 het bestemmingsplan “Buitengebied 2016” gewijzigd heeft vastgesteld.

  Lees verder
 • Publieksdag 20 mei

  (10-05-2016)

  Het scala aan ideeën voor het Fonds Ooststellingwerf is groot. Kom de plannen bekijken op vrijdag 20 mei tijdens de Publieksdag. Breng daarnaast uw stem uit op initiatieven die u werkelijkheid wilt zien worden.

  Lees verder
 • Wegstremming N381 Oosterwolde van 20 tot 22 mei

  (11-05-2016)

  De weg N381 tussen Drachten en de Drentse grens gaat bij Oosterwolde een weekend lang dicht voor alle verkeer. Vanaf vrijdagavond 20 mei 18.00 uur, tot zondagochtend 22 mei 6.00 uur krijgt het verkeer bij Oosterwolde te maken met omleidingen.

  Lees verder
 • Verkeershinder Vaart NZ te Appelscha.

  (11-05-2016)

  Vanwege onderhoudswerkzaamheden aan de verharding van de Vaart NZ in de periode van 17 mei t/m 17 juni a.s. ontstaat er verkeershinder tussen de brug (café Hulst) en de bebouwde kom (ECOstyle) te Appelscha. De duur van de verkeershinder is afhankelijk van de voortgang van het werk.

  Lees verder
 • Mandaat OWO-VTH 2016

  (11-05-2016)

  Op 19 april 2016 heeft het college het Besluit mandaat OWO-VTH 2016 vastgesteld. Dit besluit maakt het mogelijk om verschillende werkzaamheden op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving namens burgemeester en wethouders uit te voeren binnen de OWO-samenwerking. OWO staat voor de samenwerking van Ooststellingwerf met de buurgemeenten Weststellingwerf en Opsterland. De datum van inwerkingtreding is de dag na deze publicatie.

 • Jonge mantelzorgers in de spotlights

  (11-05-2016)

  Gemeente Ooststellingwerf organiseert op 11 juni een dag voor alle jongeren tussen 14 en 18 jaar in de gemeente die wel eens klaar staan voor een ander of helpen in de zorg voor een ander. De deelnemers gaan een middag naar de filmset in Hilversum om een echte speelfilm te maken.

  Lees verder
 • Bosberg Appelscha in Vroege Vogels

  (26-04-2016)

  De Bosberg in Appelscha is volop in de media geweest, omdat onderzoek heeft uitgewezen dat er op de plek van de beoogde nieuwe toren een reusachtige ondergrondse eik leeft. Vroege Vogels heeft hierover een aflevering gemaakt, die online te bekijken is.

  Lees verder
 • Documenten uit de oorlog in gemeentehuis

  (26-04-2016)

  Voedselbonnen, een verklaring van niet-Joods zijn, persoonsbewijzen. Zomaar een greep van documenten uit de Tweede Wereldoorlog, die vanaf 12 april t/m 4 mei in het gemeentehuis te zien zijn.

  Lees verder
 • WBM en Stellingwerf College geeft aandacht aan vluchtelingenvraagstuk

  (27-04-2016)

  De werkgroep Bewustmaking (WBM) van de stichting Ontwikkelingssamenwerking Ooststellingwerf heeft in samenspraak met het Stellingwerf College een programma ontwikkeld waarin aandacht wordt besteed aan het vluchtelingenvraagstuk op school. De werkgroep Bewustmaking en het Stellingwerf College vinden het belangrijk dat leerlingen leren de nuance van het vluchtelingenvraagstuk te herkennen in plaats van te blijven steken in zwartwit-denken. Dit geldt zowel voor de vóór- als tegenstanders. Het programma wordt in mei en juni in het lessenprogramma van de onderbouw opgenomen.

  Lees verder
 • Speelautomatenhallenverordening gemeente Ooststellingwerf 2016 vastgesteld

  (27-04-2016)

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van dinsdag 19 april 2016 de Speelautomatenhallenverordening gemeente Ooststellingwerf 2016 heeft vastgesteld.

  Lees verder
 • Ondernemersbijeenkomst Geluidsreductieplan Oosterwolde

  (27-04-2016)

  Op 9 mei 2016 is er een bijeenkomst voor ondernemers over het Concept Geluidsreductieplan. De avond begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Het is de bedoeling om ondernemers te informeren over de problematiek en de oplossingsrichting. Wij nodigen alle ondernemers van bedrijventerrein Venekoten van harte uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

  Lees verder
 • Publicatie verkeersbesluiten verkeersmaatregelen Donkerbroek

  (20-04-2016)

  Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf hebben besloten:

  • het aanwijzen van twee parkeervakken voor bussen op het parkeerterrein bij het Witte Huis, Donkerbroek;
  • het aanwijzen van twee parkeervakken voor gehandicapten op het parkeerterrein bij het Witte Huis, Donkerbroek;
  • het instellen van 60 km/uur op de noordelijke nieuwe weg (oude N381, ten noorden van Donkerbroek, buiten de bebouwde kom);
  • het instellen van 30 km/uur op de Oude Tramweg binnen de bebouwde kom van Donkerbroek;
  • het instellen van een verplicht (brom)fietspad G.W. Smitweg;
  • het instellen van 60 km/uur op de G.W. Smitweg (buiten de bebouwde kom);
  • het instellen van 30 km/uur op de G.W. Smitweg (binnen de bebouwde kom);
  • het instellen van een verplicht fietspad op de Vaart WZ (parallelweg oude N381) tussen Donkerbroek en Oosterwolde;
  • het instellen van 30 km/uur op de Vaart WZ (oude N381, binnen de bebouwde kom);
  • het instellen van 60 km/uur op de Vaart WZ (oude N381, buiten de bebouwde kom);
  • het instellen van een fietspad op de fietsbrug ‘de Feart’ over de Opsterlandse Compagnonsvaart tussen Wilpkamp en Nijhof.
  Lees verder
 • Beelden kunstenaar Hein Mader naar Ooststellingwerf

  (13-04-2016)

  De beelden van kunstenaar Hein Mader komen naar Ooststellingwerf. De gemeente en de Stichting Beheer Collectie Hein Mader ondertekenden vandaag de intentieovereenkomst. Het combineren van kunst en natuur was een van de idealen van de beeldend kunstenaar. “Met ons unieke landschap kunnen we deze aspecten prachtig verbinden”, aldus wethouder Sierd de Boer. Een voorproefje van een Maderbeeld kwam vandaag uit de 3D printer.

  Lees verder
 • Odrie tijdelijk minder goed te ontvangen via de ether

  (12-04-2016)

  De lokale omroep Odrie is tijdelijk minder goed te ontvangen via de ether. Hierdoor zijn de raadsvergaderingen vai de ether minder goed te volgen. Zodra de nieuwe uitkijktoren in Appelscha klaar is, is het ontvangstprobleem opgelost. De techniekcommissie van Odrie blijft ondertussen zoeken naar oplossingen voor een betere ontvangst in deze tijdelijke situatie. Odrie is via de kabel en online wel goed te ontvangen.

  Lees verder
 • Kom naar het Alzheimercafé Ooststellingwerf!

  (13-04-2016)

  Wat?: Alzheimercafé Ooststellingwerf is een ontmoetingsplaats, waar mensen met dementie, hun partners, familieleden, hulpverleners maar ook andere belangstellenden elkaar in een ongedwongen en gemoedelijke sfeer kunnen ontmoeten. Men kan leren van elkaars ervaringen en ook profiteren van de aanwezige kennis en kunde. Elke keer staat er een onderwerp centraal.

  Lees verder
 • Wijziging bebouwde kom Donkerbroek

  (13-04-2016)

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf maken bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 22 maart 2016 heeft besloten om de bebouwde kom van Donkerbroek ingevolge de Wegenverkeerswet te wijzigen.

  Lees verder
 • Kanon Oldeberkoop weer terug

  (07-04-2016)

  Zo goed als nieuw – maar nog wel even oud – staat het kanon in Oldeberkoop sinds vanochtend weer op zijn vertrouwde plek op het veld tussen de N353, de Singel en de Wolvegasterweg. Het geschut is een half jaar van zijn plek geweest voor restauratie. Wethouder Sierd de Boer heeft samen met ruim twintig kinderen van OBS De Tjongeling het kanon onthuld.

  Lees verder
 • Uitslag referendum gemeente Ooststellingwerf

  (07-04-2016)

  Op woensdag 6 april 2016 heeft Nederland kunnen stemmen over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne.

  Lees verder
 • Besluit mandaat aanvragen op grond van de Wet hergebruik overheidsinformatie

  (06-04-2016)

  Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend in zijn vergadering van 29 maart 2016 te hebben besloten aan de gemeentesecretaris, de managers en de teamleiders mandaat te geven tot het beschikken op aanvragen op grond van de Wet hergebruik overheidsinformatie.

  Lees verder
 • Wegafsluiting vrijdag 15 april t/m woensdag 4 mei 2016

  (05-04-2016)

  Vanaf vrijdag 15 april 2016 wordt de kruising Drie Tolhekken/Nanningaweg bij Oosterwolde afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd (brom)fietsers en landbouwbestemmingsverkeer.

  Lees verder
 • Publicatie verkeersbesluit

  (06-04-2016)

  Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf hebben besloten:

  - een parkeerverbod in te stellen op de Prikkedam tussen de Grindweg en de Kuinderweg op zondag 10 april 2016;

  Lees verder
 • Oproep veteranen Ooststellingwerf

  (05-04-2016)

  Het 4 mei comité vraagt actief en niet actief dienende veteranen uit Ooststellingwerf om deel te nemen aan de dodenherdenking in Oosterwolde.

  Lees verder
 • Aanmelden mantelzorgersactiviteit

  (05-04-2016)

  Dit jaar gaan we drie keer een leuke activiteit voor mantelzorgers organiseren. Om te beginnen willen wij alle mantelzorgers van de gemeente Ooststellingwerf uitnodigen om maandag 25 april gezellig  mee uit eten te gaan.

  Lees verder
 • Ondernemersnieuwsbrief online

  (05-04-2016)

  De ondernemersnieuwsbrief van april staat online. U kunt hem hier vinden.

  Lees verder
 • Films Dit is Ooststellingwerf

  (30-03-2016)

  Woensdagmiddag 30 maart zijn de promotiefilms met als thema ‘Dit is Ooststellingwerf’ online gegaan. Het zijn vier prachtige korte films over recreatie, wonen, zorg en ondernemen in Ooststellingwerf.

  Lees verder
 • Sla de handen ineen!

  (16-03-2016)

  Woont u in het gebied van Appelscha naar het Fochteloërveen, en denkt u wel eens na over een nieuw gebruik of andere inrichting van uw erf of uw land? Of komt u vaak in dit gebied en heeft u ook ideeën hoe dit gebied nog leuker en aantrekkelijker kan worden? Zou samenwerking met anderen u verder kunnen helpen?

  Lees verder
 • Nijeberkoperweg Jubbega dicht: 21 maart – 1 april

  (16-03-2016)

  Van maandag 21 maart tot en met vrijdag 1 april is de Nijeberkoperweg ter hoogte Sluis 2 over De Tjonger afgesloten. Doorgaand verkeer kan op dat moment geen gebruik maken van de weg. Zij krijgen het advies om via de Tjongervallei, Prikkedam en Egypte te rijden. Deze omleidingsroute staat ter plekke met gele borden aangegeven.

  Lees verder
 • Gratis compost

  (16-03-2016)

  Overtuig uzelf en maak kennis met het product van het gescheiden houden van gft-afval: prima compost voor uw bloemen en planten. Deze gft-compost is een uitstekende natuurlijke meststof en u kunt deze zomer uw tuin mooi tot bloei laten komen. En dan ook nog gratis, want de gemeente Ooststellingwerf biedt een grote hoeveelheid compost gratis aan.

  Lees verder
 • Fietspad Noordzijde Tjonger afgesloten 14 maart – 20 mei

  (15-03-2016)

  Van maandag 14 maart tot en met vrijdag 20 mei is het fietspad aan de Noordzijde van de Tjonger tussen de Balkweg en de aansluiting onder de N381 afgesloten voor fietsverkeer. Fietsers moeten in die periode een stukje omrijden via de Balkweg, Tjabbekamp en langs de N381. Deze route staat ter plekke aangegeven.

  Lees verder
Archief