Nieuws

Nieuws

RSS
 • Henk van de Boer benoemd als nieuwe wethouder Ooststellingwerf

  (23-05-2017) Lees verder
 • Enquête rekenkamercommissie

  (23-05-2017)

  In opdracht van de rekenkamercommissie wordt een onderzoek uitgevoerd naar de toegankelijkheid van digitale dienstverlening van de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Het onderzoeksplan van de rekenkamercommissie kunt u op de pagina van de Rekenkamercommissie terugvinden.

  Lees verder
 • Tegemoetkoming (school)spullen kinderen

  (23-05-2017) Lees verder
 • Onderzoek toegankelijkheid digitale dienstverlening

  (23-05-2017)

  In opdracht van de rekenkamercommissie wordt een onderzoek uitgevoerd naar de toegankelijkheid van digitale dienstverlening van de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland.

  In de periode 19 mei – 19 juni zullen hiervoor enquêtes worden afgenomen in de dorpen Wolvega, Gorredijk en Oosterwolde. U kunt hiervoor op straat worden aangesproken. Wij stellen het op prijs als u uw medewerking aan dit onderzoek verleent.

 • Straatlantaarn uit i.v.m. energiebestparing

  (23-05-2017)

  Is de straatlantaarn voor uw huis ineens uit? In de zomermaanden is het ’s avonds langer licht. Om energie te besparen wordt een deel van de lantaarns zomers uitgeschakeld. Het betreft de lantaarnpalen die in de andere jaargetijden om 23.00 uur doven. Ze zijn uitgeschakeld in periode van 1 juni t/m 15 juli.

  Lees verder
 • Jacobskruiskruid gezien? Dit moet je doen!

  (22-05-2017)

  Ze zien er zo mooi uit in de zomer, de gele bloemen van het Jacobskruiskruid. Toch is niet alles mooi aan deze plant. De plant is namelijk giftig via de spijsvertering voor zoogdieren zoals paarden, pony's en koeien. Het gif is alleen gevaarlijk bij inslikken, niet bij aanraking via de huid.

  De meeste dieren mijden de plant, maar het wordt anders wanneer dit gewas terecht komt in hooi- of kuilvoer; de dieren herkennen de plant niet meer en eten het voer gewoon op.

  Lees verder
 • Gezocht: BewustMakers

  (10-05-2017)

  Als betrokken inwoner meewerken aan duurzame initiatieven en beleid van de gemeente en provincie? Bel of mail dan naar de Werkgroep BewustMaking (WBM), Gerard Floor: 0516 - 43 22 52 en gerardfloor@hotmail.com.

  Lees verder
 • Kaderbrief 2018-2021 online

  (01-05-2017) Lees verder
 • Zonnepaneelvelden facet-bestemmingsplan

  (26-04-2017) Lees verder
 • Bekendmaking mandaat en machtiging is verstrekt

  (26-04-2017) Lees verder
 • Bekendmaking Machtiging aan jeugdverpleegkundigen en pedagogen van de GGD

  (26-04-2017) Lees verder
 • Hans Welle treedt af als wethouder Ooststellingwerf

  (20-04-2017)

  Wethouder Hans Welle heeft donderdag 20 april zijn ontslag ingediend bij de voorzitter van de gemeenteraad. Wethouder Welle vindt dat de gemeenteraad onvoldoende vertrouwen in hem heeft, dit heeft hem  doen besluiten om zijn functie als wethouder per direct neer te leggen.

  Wethouder Welle kijkt positief terug op zijn periode als wethouder waarin hij heeft gewerkt aan een duurzaam Ooststellingwerf. Hij bedankt de ambtenaren voor hun tomeloze inzet en plezierige samenwerking.

  Het college betreurt het aftreden van wethouder Welle en bedankt hem voor de prettige samenwerking. De coalitie gaat zich beraden over hoe nu verder.

 • Aanbeveling herbenoeming burgemeester Harry Oosterman

  (18-04-2017)

  Op 18 april 2017 heeft de gemeenteraad besloten om drs. Harry Oosterman aan te bevelen voor herbenoeming als burgemeester van gemeente Ooststellingwerf.

  Vertrouwenscommissie
  De gemeenteraad heeft een commissie herbenoeming burgemeester ingesteld om de aanbeveling tot herbenoeming voor te bereiden. De raad heeft hiermee gevolg gegeven aan het verzoek van de Commissaris van de Koning om de procedure tot aanbeveling op te starten.

  Positief advies
  De gemeenteraad heeft in de vergadering van de raad van 18 april 2017 ingestemd met het positieve advies van de commissie herbenoeming burgemeester om de herbenoeming van burgemeester Oosterman bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties aan te bevelen. Het besluit tot een positieve aanbeveling wordt vervolgens door tussenkomst van de Commissaris van de Koning voorgedragen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Minister beslist vervolgens over zijn voordracht aan de Kroon.

  Derde ambtstermijn
  De tweede ambtstermijn van burgemeester Oosterman eindigt op 17 oktober 2017. Herbenoeming vindt plaats voor een ambtsperiode van zes jaar. De eed of belofte zal worden afgenomen door de Commissaris van de Koning in de maand oktober van dit jaar.

 • Afsluiting 13 aprilstraat t/m 24 mei

  (10-04-2017)

  De 13 Aprilstraat is t/m 24 mei afgesloten voor verkeer. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid.  De precieze  duur van de werkzaamheden is afhankelijk van de voortgang van het werk en de weersomstandigheden. Hierdoor kan de planning nog wijzigen.

 • Mandaatbesluit subsidieregeling duurzaam en leefbaar Ooststellingwerf 2016

  (05-04-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat bij besluit van 28 maart 2017 is vastgesteld het mandaatbesluit subsidieregeling duurzaam en leefbaar Ooststellingwerf 2016.

  Lees verder
 • Fietsinformatiedag

  (03-04-2017)

  1 juni 2017, eetcafé bar snackbar Le Coq

  Boerestreek 21, 8426 BN Appelscha

  9.00 - 1600 uur

  Lees verder
 • Boerestreek bekeuren foutparkeerders

  (28-03-2017)

  Op de Boerestreek in Appelscha mag niet worden geparkeerd. In praktijk gebeurt dit alleen wel vaak. Daarom wordt er de komende tijd niet alleen gecontroleerd, maar ook bekeurd. Zet uw auto daarom op één van de parkeerterreinen, daar is genoeg plek.

 • Professioneel dunken in Oosterwolde

  (28-03-2017)

  Zin om te leren hoe je moet dunken? Kom dan donderdagavond 6 april naar de start van het eerste basketbalseizoen van Dio Basketball Oosterwolde.

  Lees verder
 • Gratis biobakje

  (27-03-2017)

  De komende tijd krijgt u gratis een biobakje thuis.

  Lees verder
 • Ruim 166.000 euro subsidie voor 500 jaar Ooststellingwerf

  (15-03-2017)

  Het college had een verrassing voor alle subsidieaanvragers vandaag: er wordt ruim 166.000,- subsidie toegekend dat is veel meer dan de 95.000,- die voor de regeling beschikbaar was. Dit werd vandaag om 12 uur precies bekend gemaakt op de Facebookpagina ‘500 jaar Ooststellingwerf’, door middel van filmpjes. Ook is de uitslag op de website www.500jaarooststellingwerf.nl te zien.

  Lees verder
 • Wegafsluiting Veneburen in Makkinga

  (08-03-2017)

  Vanwege werkzaamheden wordt een gedeelte van de weg Veneburen in Makkinga van 9 maart t/m 7 april afgesloten voor alle verkeer. Het gaat over de eerste 400 meter klinkerverharding vanaf de kruising Veneburen – Peperstraat richting de Steenmaatsdijk (Oosterwolde).

  Lees verder
 • Bedrijfsunit aan Ploeggang gesloten

  (13-03-2017)

  ​Burgemeester Oosterman heeft besloten een bedrijfssunit aan de Ploeggang in Oosterwolde te sluiten na vondst van een hennepkwekerij. De unit is vanaf 7 maart 2017 voor vijf maanden gesloten.  ​

  Lees verder
 • Openbare vergadering Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening ‘Fryslân’

  (01-03-2017)

  Vrijdag 24 maart 2017, 12.00 uur op het hoofdkantoor van Caparis NV: Ampèrelaan 2, Drachten

  Lees verder
 • Bibob beleidslijn Ooststellingwerf 2017 vastgesteld

  (13-03-2017)

  De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders hebben 7 februari 2017 de “bibob beleidslijn Ooststellingwerf 2017” vastgesteld. De beleidslijn is per 1 maart 2017 in werking getreden. Wilt u meer informatie of de beleidslijn inzien? Neem dan contact met ons op.

 • Publicatie verkeersbesluit Prikkedam

  (15-03-2017)

  Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf hebben besloten:

  • een parkeerverbod in te stellen op de Prikkedam tussen de Grindweg en de Kuinderweg en op het kruispunt Prikkedam-Grindweg-Twijtel-Bercoperweg op 9 april 2017 (reservedatum 28 mei 2017), 30 juli 2017 en 24 september 2017 (reservedatum 1 oktober 2017).
  Lees verder
 • Zet een vrijwilliger in het zonnetje

  (15-03-2017)

  Op wie kunt u altijd rekenen? Van wie is het enthousiasme aanstekelijk? Juist, van vrijwilligers! Doe daarom mee aan de Ooststellingwerfer vrijwilligersawards! U kunt een groep, organisatie, project of activiteit opgeven. De enige voorwaarde hierbij is dat zij vrijwilligerswerk doen bij een erkende instelling.

  Lees verder
 • Gratis compost

  (08-03-2017)

  De gemeente zamelt  groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) en groenafval (zoals snoeihout, takken, gras) apart in. Composteerbedrijven werken deze groene reststromen weer op tot compost, een uitstekende bodemverbeteraar. Dit is niet alleen een goedkope manier van afvalverwerking, het is ook nog goed voor het milieu!

  Lees verder
 • Schoon… Samen pakken we het op!

  (08-03-2017)

  De gemeente organiseert van maandag 20 maart tot en met zaterdag 25 maart weer de 'Week van Schoon'. In deze week organiseert de gemeente zwerfafval-opruimactiviteiten om Ooststellingwerf schoner te maken.

  Lees verder
 • Stationsstraat in middag dicht

  (08-03-2017)

  De Stationsstraat is inmiddels ’s middags dicht voor gemotoriseerd, dit is door middel van borden aangegeven. ’s Middags mag er dus niet meer met auto’s in de Stationsstraat gereden worden.

 • Klanttevredenheidsonderzoek

  (28-02-2017)

  Vanaf woensdag 1 maart 2017 start gemeente Ooststellingwerf met een klantonderzoek. De afgelopen tijd heeft de gemeente grote stappen gemaakt met haar dienstverlening. Om te kijken of de klant dit ook zo ervaart, wordt iedere klant die gebruik maakt van de dienstverlening van de gemeente gevraagd om een online vragenlijst in te vullen. Deelname is niet verplicht, de gegevens worden anoniem verwerkt & invullen duurt maximaal 5 minuten. De vragenlijst heeft betrekking op de dienstverlening zelf, niet op de uiteindelijke uitkomst.

  Lees verder
 • Samenwerking en innovatie bij bouw kenniscentrum Biobased Economy

  (01-02-2017) Lees verder
 • Alzheimer Café 14 december: feestelijke decemberavond

  (30-11-2016)

  Elke tweede woensdag van de maand is er Alzheimer Café Ooststellingwerf. Alzheimercafé Ooststellingwerf is een ontmoetingsplaats, waar mensen met dementie, hun partners, familieleden, hulpverleners maar ook andere belangstellenden elkaar in een ongedwongen en gemoedelijke sfeer kunnen ontmoeten.

  Lees verder
 • Subsidieregeling peuterspeelgroepen 2016

  (18-08-2016)

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf heeft op 16 augustus 2016 de Subsidieregeling peuterspeelgroepen 2016 vastgesteld.

  .

  Lees verder
 • Werkgroep BewustMaking zoekt versterking

  (13-07-2016)

  De Werkgroep BewustMaking (WBM) is onderdeel van de stichting Ontwikkelingssamenwerking - Ooststellingwerf. De stichting is op zoek naar met name jonge mensen, die de werkgroep kunnen versterken. En mee willen denken én werken over en aan prioriteiten die de gemeente zou moeten stellen aan zaken op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, duurzaamheid, bevordering van eerlijke handel en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

  Lees verder
 • Extra commissievergadering Samenleving

  (11-07-2016)

  Op woensdag 13 juli 2016 vindt een extra openbare vergadering van de raadscommissie Samenleving plaats.

  Lees verder
 • Vergadering Algemeen Bestuur gr ws 'Fryslan'

  (17-06-2016)

  Op 27 juni om 19.30 uur vergadert het Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening "Fryslan".
  De vergadering vindt plaat in het Van der Valk hotel in Drachten (Lavendelheide 4).

  Lees verder
 • ‘’Asielbeleid vraagt om openheid’’

  (06-06-2016)

  Dit was de tekst van het spandoek wat vanochtend aan het gemeentehuis hing. De gemeente Ooststellingwerf is het hier volmondig mee eens. Zoals eerder gemeld op onze website is de gemeente Ooststellingwerf op dit moment samen met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) actief op zoek naar een locatie voor kleinschalige opvang van asielzoekers in haar gemeente. Dit betekent dat het COA mogelijk geschikte locaties toetst aan de criteria waaraan een kleinschalig (ongeveer 300 personen) asielzoekerscentrum moet voldoen. Op dit moment is er nog geen enkele locatie geschikt bevonden. Zodra een locatie voldoet aan de criteria dan start de officiële procedure. Dit is het moment waarop wij onze inwoners actief betrekken en informeren.

  Lees verder
 • Verkeersborden onthuld bij basisschool De Boekhorst

  (25-05-2016)

  Scholieren groep 6, 7 en 8 van OBS Boekhorst in Oosterwolde hebben met eigen tekeningen nieuwe verkeersborden ontworpen, de twee winnende borden zijn nu te bezichtigen aan de Boekhorsterweg te Oosterwolde. De jury, bestaande uit wethouder Hans Welle, wijkagent René de Waal en Helmich Wiegersma van Veilig Verkeer Nederland  hebben de borden 25 mei geplaatst, samen met de winnaars van de ontwerpwedstrijd. De kinderen maakten het verkeersbord, omdat ze vinden dat het veiliger moet bij hun school en in het verkeer. Dus rijd voorzichtig langs de basisschool, dan kunt u de borden goed bekijken.

  Lees verder
 • Ondernemersbijeenkomst 27 mei 2016 (let op: uitgesteld naar 30 september)

  (11-05-2016)

  Ook dit jaar organiseert de gemeente weer een aantal ondernemersbijeenkomsten.

  Lees verder
 • Raadsvergadering dinsdag 24 mei

  (19-05-2016)

  De volgende raadsvergadering is op dinsdag 24 mei vanaf 19.30 uur in gemeentehuis Oosterwolde.

  Lees verder
 • Inloopavond woningbouw Meester Lokstraat-Compagnonsweg te Ravenswoud

  (19-05-2016)

  Op het adres Meester Lokstraat 18 te Ravenswoud zijn plannen voor het bouwen van vijf vrijstaande woningen.

  Lees verder
 • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan `Buitengebied 2016`

  (19-05-2016)

  Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat de gemeenteraad op 22 maart 2016 het bestemmingsplan “Buitengebied 2016” gewijzigd heeft vastgesteld.

  Lees verder
 • Publieksdag 20 mei

  (10-05-2016)

  Het scala aan ideeën voor het Fonds Ooststellingwerf is groot. Kom de plannen bekijken op vrijdag 20 mei tijdens de Publieksdag. Breng daarnaast uw stem uit op initiatieven die u werkelijkheid wilt zien worden.

  Lees verder
 • Wegstremming N381 Oosterwolde van 20 tot 22 mei

  (11-05-2016)

  De weg N381 tussen Drachten en de Drentse grens gaat bij Oosterwolde een weekend lang dicht voor alle verkeer. Vanaf vrijdagavond 20 mei 18.00 uur, tot zondagochtend 22 mei 6.00 uur krijgt het verkeer bij Oosterwolde te maken met omleidingen.

  Lees verder
 • Verkeershinder Vaart NZ te Appelscha.

  (11-05-2016)

  Vanwege onderhoudswerkzaamheden aan de verharding van de Vaart NZ in de periode van 17 mei t/m 17 juni a.s. ontstaat er verkeershinder tussen de brug (café Hulst) en de bebouwde kom (ECOstyle) te Appelscha. De duur van de verkeershinder is afhankelijk van de voortgang van het werk.

  Lees verder
 • Mandaat OWO-VTH 2016

  (11-05-2016)

  Op 19 april 2016 heeft het college het Besluit mandaat OWO-VTH 2016 vastgesteld. Dit besluit maakt het mogelijk om verschillende werkzaamheden op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving namens burgemeester en wethouders uit te voeren binnen de OWO-samenwerking. OWO staat voor de samenwerking van Ooststellingwerf met de buurgemeenten Weststellingwerf en Opsterland. De datum van inwerkingtreding is de dag na deze publicatie.

 • Jonge mantelzorgers in de spotlights

  (11-05-2016)

  Gemeente Ooststellingwerf organiseert op 11 juni een dag voor alle jongeren tussen 14 en 18 jaar in de gemeente die wel eens klaar staan voor een ander of helpen in de zorg voor een ander. De deelnemers gaan een middag naar de filmset in Hilversum om een echte speelfilm te maken.

  Lees verder
 • Verscheidenheid aan plannen in Ooststellingwerf

  (02-05-2016)

  Het scala aan ideeën voor het Fonds Ooststellingwerf is groot. Kom de plannen bekijken op vrijdag 20 mei tijdens de ideeënmarkt.  Breng daarnaast uw stem uit op initiatieven die u werkelijkheid wilt zien worden.

  Lees verder
 • Bosberg Appelscha in Vroege Vogels

  (26-04-2016)

  De Bosberg in Appelscha is volop in de media geweest, omdat onderzoek heeft uitgewezen dat er op de plek van de beoogde nieuwe toren een reusachtige ondergrondse eik leeft. Vroege Vogels heeft hierover een aflevering gemaakt, die online te bekijken is.

  Lees verder
 • Documenten uit de oorlog in gemeentehuis

  (26-04-2016)

  Voedselbonnen, een verklaring van niet-Joods zijn, persoonsbewijzen. Zomaar een greep van documenten uit de Tweede Wereldoorlog, die vanaf 12 april t/m 4 mei in het gemeentehuis te zien zijn.

  Lees verder
 • WBM en Stellingwerf College geeft aandacht aan vluchtelingenvraagstuk

  (27-04-2016)

  De werkgroep Bewustmaking (WBM) van de stichting Ontwikkelingssamenwerking Ooststellingwerf heeft in samenspraak met het Stellingwerf College een programma ontwikkeld waarin aandacht wordt besteed aan het vluchtelingenvraagstuk op school. De werkgroep Bewustmaking en het Stellingwerf College vinden het belangrijk dat leerlingen leren de nuance van het vluchtelingenvraagstuk te herkennen in plaats van te blijven steken in zwartwit-denken. Dit geldt zowel voor de vóór- als tegenstanders. Het programma wordt in mei en juni in het lessenprogramma van de onderbouw opgenomen.

  Lees verder
 • Speelautomatenhallenverordening gemeente Ooststellingwerf 2016 vastgesteld

  (27-04-2016)

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van dinsdag 19 april 2016 de Speelautomatenhallenverordening gemeente Ooststellingwerf 2016 heeft vastgesteld.

  Lees verder
 • Ondernemersbijeenkomst Geluidsreductieplan Oosterwolde

  (27-04-2016)

  Op 9 mei 2016 is er een bijeenkomst voor ondernemers over het Concept Geluidsreductieplan. De avond begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Het is de bedoeling om ondernemers te informeren over de problematiek en de oplossingsrichting. Wij nodigen alle ondernemers van bedrijventerrein Venekoten van harte uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

  Lees verder
 • Publicatie verkeersbesluiten verkeersmaatregelen Donkerbroek

  (20-04-2016)

  Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf hebben besloten:

  • het aanwijzen van twee parkeervakken voor bussen op het parkeerterrein bij het Witte Huis, Donkerbroek;
  • het aanwijzen van twee parkeervakken voor gehandicapten op het parkeerterrein bij het Witte Huis, Donkerbroek;
  • het instellen van 60 km/uur op de noordelijke nieuwe weg (oude N381, ten noorden van Donkerbroek, buiten de bebouwde kom);
  • het instellen van 30 km/uur op de Oude Tramweg binnen de bebouwde kom van Donkerbroek;
  • het instellen van een verplicht (brom)fietspad G.W. Smitweg;
  • het instellen van 60 km/uur op de G.W. Smitweg (buiten de bebouwde kom);
  • het instellen van 30 km/uur op de G.W. Smitweg (binnen de bebouwde kom);
  • het instellen van een verplicht fietspad op de Vaart WZ (parallelweg oude N381) tussen Donkerbroek en Oosterwolde;
  • het instellen van 30 km/uur op de Vaart WZ (oude N381, binnen de bebouwde kom);
  • het instellen van 60 km/uur op de Vaart WZ (oude N381, buiten de bebouwde kom);
  • het instellen van een fietspad op de fietsbrug ‘de Feart’ over de Opsterlandse Compagnonsvaart tussen Wilpkamp en Nijhof.
  Lees verder
 • Beelden kunstenaar Hein Mader naar Ooststellingwerf

  (13-04-2016)

  De beelden van kunstenaar Hein Mader komen naar Ooststellingwerf. De gemeente en de Stichting Beheer Collectie Hein Mader ondertekenden vandaag de intentieovereenkomst. Het combineren van kunst en natuur was een van de idealen van de beeldend kunstenaar. “Met ons unieke landschap kunnen we deze aspecten prachtig verbinden”, aldus wethouder Sierd de Boer. Een voorproefje van een Maderbeeld kwam vandaag uit de 3D printer.

  Lees verder
 • Odrie tijdelijk minder goed te ontvangen via de ether

  (12-04-2016)

  De lokale omroep Odrie is tijdelijk minder goed te ontvangen via de ether. Hierdoor zijn de raadsvergaderingen vai de ether minder goed te volgen. Zodra de nieuwe uitkijktoren in Appelscha klaar is, is het ontvangstprobleem opgelost. De techniekcommissie van Odrie blijft ondertussen zoeken naar oplossingen voor een betere ontvangst in deze tijdelijke situatie. Odrie is via de kabel en online wel goed te ontvangen.

  Lees verder
 • Kom naar het Alzheimercafé Ooststellingwerf!

  (13-04-2016)

  Wat?: Alzheimercafé Ooststellingwerf is een ontmoetingsplaats, waar mensen met dementie, hun partners, familieleden, hulpverleners maar ook andere belangstellenden elkaar in een ongedwongen en gemoedelijke sfeer kunnen ontmoeten. Men kan leren van elkaars ervaringen en ook profiteren van de aanwezige kennis en kunde. Elke keer staat er een onderwerp centraal.

  Lees verder
 • Wijziging bebouwde kom Donkerbroek

  (13-04-2016)

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf maken bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 22 maart 2016 heeft besloten om de bebouwde kom van Donkerbroek ingevolge de Wegenverkeerswet te wijzigen.

  Lees verder
 • Kanon Oldeberkoop weer terug

  (07-04-2016)

  Zo goed als nieuw – maar nog wel even oud – staat het kanon in Oldeberkoop sinds vanochtend weer op zijn vertrouwde plek op het veld tussen de N353, de Singel en de Wolvegasterweg. Het geschut is een half jaar van zijn plek geweest voor restauratie. Wethouder Sierd de Boer heeft samen met ruim twintig kinderen van OBS De Tjongeling het kanon onthuld.

  Lees verder
 • Uitslag referendum gemeente Ooststellingwerf

  (07-04-2016)

  Op woensdag 6 april 2016 heeft Nederland kunnen stemmen over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne.

  Lees verder
 • Besluit mandaat aanvragen op grond van de Wet hergebruik overheidsinformatie

  (06-04-2016)

  Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend in zijn vergadering van 29 maart 2016 te hebben besloten aan de gemeentesecretaris, de managers en de teamleiders mandaat te geven tot het beschikken op aanvragen op grond van de Wet hergebruik overheidsinformatie.

  Lees verder
 • Wegafsluiting vrijdag 15 april t/m woensdag 4 mei 2016

  (05-04-2016)

  Vanaf vrijdag 15 april 2016 wordt de kruising Drie Tolhekken/Nanningaweg bij Oosterwolde afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd (brom)fietsers en landbouwbestemmingsverkeer.

  Lees verder
 • Publicatie verkeersbesluit

  (06-04-2016)

  Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf hebben besloten:

  - een parkeerverbod in te stellen op de Prikkedam tussen de Grindweg en de Kuinderweg op zondag 10 april 2016;

  Lees verder
 • Oproep veteranen Ooststellingwerf

  (05-04-2016)

  Het 4 mei comité vraagt actief en niet actief dienende veteranen uit Ooststellingwerf om deel te nemen aan de dodenherdenking in Oosterwolde.

  Lees verder
 • Aanmelden mantelzorgersactiviteit

  (05-04-2016)

  Dit jaar gaan we drie keer een leuke activiteit voor mantelzorgers organiseren. Om te beginnen willen wij alle mantelzorgers van de gemeente Ooststellingwerf uitnodigen om maandag 25 april gezellig  mee uit eten te gaan.

  Lees verder
 • Ondernemersnieuwsbrief online

  (05-04-2016)

  De ondernemersnieuwsbrief van april staat online. U kunt hem hier vinden.

  Lees verder
 • Films Dit is Ooststellingwerf

  (30-03-2016)

  Woensdagmiddag 30 maart zijn de promotiefilms met als thema ‘Dit is Ooststellingwerf’ online gegaan. Het zijn vier prachtige korte films over recreatie, wonen, zorg en ondernemen in Ooststellingwerf.

  Lees verder
 • Sla de handen ineen!

  (16-03-2016)

  Woont u in het gebied van Appelscha naar het Fochteloërveen, en denkt u wel eens na over een nieuw gebruik of andere inrichting van uw erf of uw land? Of komt u vaak in dit gebied en heeft u ook ideeën hoe dit gebied nog leuker en aantrekkelijker kan worden? Zou samenwerking met anderen u verder kunnen helpen?

  Lees verder
 • Nijeberkoperweg Jubbega dicht: 21 maart – 1 april

  (16-03-2016)

  Van maandag 21 maart tot en met vrijdag 1 april is de Nijeberkoperweg ter hoogte Sluis 2 over De Tjonger afgesloten. Doorgaand verkeer kan op dat moment geen gebruik maken van de weg. Zij krijgen het advies om via de Tjongervallei, Prikkedam en Egypte te rijden. Deze omleidingsroute staat ter plekke met gele borden aangegeven.

  Lees verder
 • Gratis compost

  (16-03-2016)

  Overtuig uzelf en maak kennis met het product van het gescheiden houden van gft-afval: prima compost voor uw bloemen en planten. Deze gft-compost is een uitstekende natuurlijke meststof en u kunt deze zomer uw tuin mooi tot bloei laten komen. En dan ook nog gratis, want de gemeente Ooststellingwerf biedt een grote hoeveelheid compost gratis aan.

  Lees verder
 • Fietspad Noordzijde Tjonger afgesloten 14 maart – 20 mei

  (15-03-2016)

  Van maandag 14 maart tot en met vrijdag 20 mei is het fietspad aan de Noordzijde van de Tjonger tussen de Balkweg en de aansluiting onder de N381 afgesloten voor fietsverkeer. Fietsers moeten in die periode een stukje omrijden via de Balkweg, Tjabbekamp en langs de N381. Deze route staat ter plekke aangegeven.

  Lees verder
Archief