Bekendmaking Machtiging aan jeugdverpleegkundigen en pedagogen van de GGD (26-04-2017)

Bekendmaking Machtiging aan jeugdverpleegkundigen en pedagogen van de GGD (26-04-2017)

RSS
Dit item is verlopen op 25-07-2017.

Machtiging aan jeugdverpleegkundigen en pedagogen van de GGD in Ooststellingwerf is gemachtigd om namens het college preventief het product kortdurende thuisbegeleiding, partijen genoegzaam bekend, in te zetten.

Op 14 maart 2017 heeft het college het besluit ‘Preventieve inzet kortdurende thuisbegeleiding vanuit de Jeugdgezondheidszorg vastgesteld’. Dit besluit maakt het mogelijk dat de jeugdverpleegkundigen en de pedagoog van de GGD in Ooststellingwerf jongeren en hun ouders preventief kunnen doorverwijzen naar kortdurende thuisbegeleiding. De datum van inwerkingtreding is de dag na deze publicatie.

Het besluit ligt vanaf 24 april 2017 tot en met 24 mei 2017 tijdens openingstijden, ter inzage bij de centrale publieksbalie van het gemeentehuis te Oosterwolde.