Belangrijkste thema's van de kaderbrief (21-06-2017)

Belangrijkste thema's van de kaderbrief (21-06-2017)

RSS
Dit item is verlopen op 21-09-2017.
een overzicht van de belangrijkste thema's

Gisteren, dinsdag 20 juni, heeft de raad de kaderbrief besproken. De kaderbrief is een eerste stap naar concrete prestaties. In de afbeelding zie je wat de komende jaren de belangrijkste thema's zijn in onze gemeente.

Wat is een kaderbrief?

De kaderbrief (vroegere voorjaarsnota) blikt kort terug op de bestuursplannen van de coalitie en geeft op hoofdlijnen de plannen en prioriteiten voor het komende jaar weer. De gemeenteraad kan met behulp van de kaderbrief duidelijker kaders stellen voor het gewenste beleid. In de kaderbrief worden geen (financiële) middelen toegewezen: dat gebeurt bij de begroting.

Bekijk de kaderbrief 2018 - 2021