Budgetoverzicht 2016 van SVB (06-07-2017)

Budgetoverzicht 2016 van SVB (06-07-2017)

RSS
Dit item is verlopen op 27-07-2017.

Heeft u in 2016 een pgb vanuit de Wmo gehad? Dan heeft u in april een budgetoverzicht over 2016 van de SVB ontvangen. Hierin staat hoe uw pgb in 2016 is besteed.

Heeft dit gevolgen voor uw eigen bijdrage? Dan verrekent het CAK dat met uw factuur in de zomer van 2017.

Krijg ik geld terug?
Mogelijk krijgt u geld terug als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U heeft uw persoonsgebonden budget in 2016 niet volledig besteed.
  • U heeft in 2016 géén andere zorg of ondersteuning uit de Wmo ontvangen.


Let op: als u uw maximale periodebijdrage betaald heeft, dan is de kans klein dat uw eigen bijdrage lager wordt. Dat is alleen het geval als de eigen bijdrage door de correctie lager wordt dan uw maximale periodebijdrage.

Als u geld terugkrijgt, dan verrekent het CAK deze correctie met de factuur in de zomer van 2017.

Moet ik iets doen?
U hoeft niets te doen. Het CAK stuurt een aangepaste factuur ongeveer 4 weken nadat de gemeente de gegevens van uw pgb heeft doorgegeven. Het CAK verrekent het verschil automatisch met uw nieuwe factuur.