De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland combineren WMO- en leerlingenvervoer (27-09-2017)

De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland combineren WMO- en leerlingenvervoer (27-09-2017)

RSS

Per 1 oktober start de pilot dagbestedingsvervoer. In dit project zoekt de gemeente de verbinding met welzijnsorganisaties en vrijwilligers voor het dagbestedingsvervoer. De pilot is een samenwerking tussen de gemeenten Weststellingwerf, Opsterland en Ooststellingwerf, welzijnsorganisaties Scala en Timpaan Welzijn  en verschillende vervoerders. Vandaag zetten deze partijen hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst.

Slimme vervoerscombinaties

Door de drie gemeenten worden nu verschillende vervoerders ingezet voor het Wmo- en leerlingenvervoer. In de pilot worden deze verschillende vervoersvormen gebundeld, waardoor het mogelijk is om slimme vervoerscombinaties te maken. Zo worden bijvoorbeeld de taxibusjes voor het leerlingenvervoer straks ook onder schooltijd gebruikt en rijden zij in meerdere gemeenten. Door vrijwilligers als chauffeur in te zetten op de taxi’s, gaan de vervoerskosten verder omlaag en kan het dagbestedingsvervoer gegarandeerd worden voor mensen die daarvan afhankelijk zijn.

Vrijwilligers

De drie gemeenten zijn nog op zoek naar meer vrijwilligers als chauffeur op een taxi. Dit kunnen inwoners zijn met een uitkering, maar ook senioren die al met pensioen zijn. De vrijwilligers vinden niet alleen een zinvolle tijdsbesteding, maar krijgen ook de kans om hun vaardigheden uit te breiden en (waar mogelijk) toe te werken naar een betaalde baan. Zij krijgen namelijk een chauffeursopleiding en een EHBO-training. Omdat de vrijwilligers wel geschikt moeten zijn, vindt er een selectie plaats.

Dagbesteding

De drie gemeenten hebben gezamenlijk dagbesteding ingekocht bij zoveel mogelijk lokale aanbieders. Maar ook het vervoer van en naar de dagbestedingslocatie voor degene die dat niet op eigen kracht of met behulp van het netwerk kan regelen, is een taak van de gemeente. De drie gemeenten vinden het belangrijk dat inwoners zoveel mogelijk deel uitmaken en blijven maken van de maatschappij. Niet alleen de dagbesteding zelf, maar ook de inzet van vrijwilligers in het vervoer draagt hier aan bij.