Eedaflegging burgemeester Harry Oosterman 17 oktober (09-10-2017)

Eedaflegging burgemeester Harry Oosterman 17 oktober (09-10-2017)

RSS

Burgemeester Harry Oosterman is herbenoemd als burgemeester van onze gemeente. Burgemeester Oosterman legt tijdens een bijzondere raadsvergadering op dinsdag 17 oktober van 19.30-20.15 uur de eed af. De eed wordt afgenomen door de Commissaris van de Koning, dhr. drs. A.A.M. Brok. Na afloop is er kort de gelegenheid om de burgemeester te feliciteren met zijn herbenoeming. Vervolgens vindt de reguliere raadsvergadering plaats.

Raadsvergadering 17 oktober

Aansluitend aan de eedaflegging is er vanaf 20.30 uur een reguliere gemeenteraadsvergadering  in het gemeentehuis te Oosterwolde.

Agenda

  • Stichting opzet Biosintrum
  • Voorgenomen fusie – sluiting openbare basisschool van Stichting Comprix
  • Evaluatie Fonds Ooststellingwerf
  • 2e Marap 2017

Achterliggende stukken

Wilt u weten wat er precies besproken wordt? Op onze website www.ooststellingwerf.nl  staan de achterliggende stukken.

Spreekrecht

Het is mogelijk om de gemeenteraad toe te spreken.  Wilt u hiervan gebruik maken?

Dan kunt u dit uiterlijk dinsdag 17 oktober 12.00 uur melden bij de griffier, via griffie@ooststellingwerf.nl of telefonisch via 14 0516. U krijgt vijf minuten spreektijd.

De vergadering wordt uitgezonden via de Lokale Omroep Odrie (Ether 106.9 FM en Kabel 104.1 FM) en is live te volgen via de website (www.ooststellingwerf.nl).