Grootschalig rekenkameronderzoek Wmo2015 Fryslân (25-09-2017)

Grootschalig rekenkameronderzoek Wmo2015 Fryslân (25-09-2017)

RSS

Dertien Friese rekenkamers en rekenkamercommissies hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar de uitvoering van de WMO in zestien Friese gemeenten. Ook de rekenkamercommissie van Ooststellingwerf deed mee aan dit onderzoek.

Uit het onderzoek ‘Samen Thuis?’ kan geconcludeerd worden dat de uitvoeringspraktijk in gemeenten uiteenloopt. Naast overeenkomsten, zijn er ook duidelijke onderlinge verschillen. Gemeenten kunnen van elkaars ervaringen leren, bijvoorbeeld in de contractering van aanbieders. Ook in de samenstelling van de wijk- en gebiedsteams en de taken en verantwoordelijkheden die bij deze teams zijn neergelegd, maken gemeenten verschillende keuzes. 

Lees hier het onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie Ooststellingwerf.