Intrekken bestemmingsplan “Partiële herziening Appelscha Boerestreek 12” (02-08-2017)

Intrekken bestemmingsplan “Partiële herziening Appelscha Boerestreek 12” (02-08-2017)

RSS

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan “Partiële herziening Appelscha Boeresteek 12'' hebben ingetrokken. Dit bestemmingsplan voorzag in een functiewijziging van een bestaande bedrijfswoning naar een burgerwoning. Het ontwerpbestemmingsplan en de ingediende zienswijzen worden inhoudelijk niet behandeld door de gemeenteraad. De procedure is hiermee beëindigd. Dit is een mededeling waarbij er geen mogelijkheid is voor het indienen van bezwaar of beroep.