Inwoners gezocht om mee te denken over de nieuwe website (26-07-2017)

Inwoners gezocht om mee te denken over de nieuwe website (26-07-2017)

RSS
Dit item is verlopen op 31-08-2017.

Wij zijn druk bezig met de nieuwe vormgeving van de website van de gemeente Ooststellingwerf. Bij vormgeving hoort ook de indeling van de website. Voor iedereen is een logische indeling van een website anders, maar toch willen wij dat de website voor zoveel mogelijk mensen logisch is.

Op woensdag 2 augustus van 10.30 tot 12.30 uur houden wij een brainstormsessie in het gemeentehuis over de nieuwe vormgeving van de website. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Aansluitend aan de brainstormsessie is er een lunch. Opgeven voor deze sessie kan via communicatie@ooststellingwerf.nl