Klantervaringsonderzoek jeugdzorg en Wmo (19-06-2017)

Klantervaringsonderzoek jeugdzorg en Wmo (19-06-2017)

RSS
Dit item is verlopen op 19-08-2017.

Sinds twee jaar heeft de gemeente er taken bij gekregen op het gebied van jeugdzorg en Wmo. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om deze taken op te pakken en uit te voeren. De gemeente wil graag een beeld krijgen van wat er goed gaat en wat er beter kan. Onafhankelijk onderzoeksbureau KWIZ gaat dit in opdracht van de gemeente onderzoeken.

U kunt ons helpen door het invullen van een vragenlijst

Inwoners die te maken hebben met jeugdzorg of Wmo ontvangen per post van de gemeente een brief en een vragenlijst. Online invullen kan ook door op een van de links hieronder te klikken. In de brief die u ontvangt vindt u hier informatie over. Onderzoeksbureau KWIZ verwerkt de vragenlijsten anoniem.

Vragenlijsten

Vragenlijst Wmo Ooststellingwerf: https://kwiz.datacoll.net/glvtzfyfyj?l=nl

Vragenlijst Jeugdwet ouders Ooststellingwerf: https://kwiz.datacoll.net/pyjggcmwph?l=nl

Vragenlijst Jeugdwet jongeren Ooststellingwerf: https://kwiz.datacoll.net/gynttgublw?l=nl