Koopstromenonderzoek Provincie en Ooststellingwerf (02-06-2017)

Koopstromenonderzoek Provincie en Ooststellingwerf (02-06-2017)

RSS
Dit item is verlopen op 02-09-2017.

Hoe gaat het met de winkels, daghoreca en winkelcentra in Fryslân? Provincie Fryslân en de Friese gemeenten lieten een onderzoek doen door het bureau Broekhuis Rijs Advisering.

Conclusies

De belangrijkste conclusies zijn dinsdagavond 23 mei gepresenteerd tijdens de Retailtop.

Aan de ene kant blijkt dat de Friezen, net als tien jaar geleden, vooral in eigen provincie hun geld uitgeven. Aan de andere kant blijkt dat de leegstand is toegenomen: we hebben in Fryslân nog te veel winkelruimte. Regionale samenwerking is nodig voor het versterken van de bestaande winkelcentra. Winkelcentra aantrekkelijker maken voor recreatie en toerisme en het mogelijk maken van meer daghoreca zijn kansen voor onze Friese kernen.

Oosterwolde

In het deelrapport voor Oosterwolde valt op dat er veel leegstand is. Een ander opvallend iets is dat in Oosterwolde relatief veel bezoekers van het kernwinkelgebied op de fiets komen. Eén van de aanbevelingen is om samen te werken aan sfeerverhoging in het centrum.

U kunt de rapporten voor Fryslân en Oosterwolde hieronder downloaden.