Publicatie verkeersbesluit (11-09-2017)

Publicatie verkeersbesluit (11-09-2017)

RSS

Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf hebben besloten:

  • Een verblijfsgebied met een maximale snelheid van 60 km/uur in te voeren op Abbendijk, Frankrijk, Koedijk, de Riete en Donkereweg

Ter inzage besluit
Het verkeersbesluit, incl. tekening, ligt vanaf 13 september 2017 ter inzage op het gemeentehuis te Oosterwolde.

Inwerkingtreding besluit
Het besluit treedt zes weken na deze bekendmaking in werking.

Bezwaar

Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer informatie over dit besluit, bel ons dan via nummer 14 ‑ 0516.

Vindt u dat het besluit niet juist is, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift sturen naar:

Gemeente Ooststellingwerf

t.a.v. commissie van advies voor de bezwaarschriften

postbus 38

8430 AA  Oosterwolde

Zet in het bezwaarschrift in ieder geval:

  • de dagtekening en uw naam en adres
  • een omschrijving van het besluit
  • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening