Raadscommissie Planning en Control 10 oktober (02-10-2017)

Raadscommissie Planning en Control 10 oktober (02-10-2017)

RSS

Dinsdag 10 oktober 2017 vanaf 19.30 uur is de raadscommissie Ruimte in de raadzaal van het gemeentehuis Oosterwolde.

Agenda

  • Evaluatie Fonds Ooststellingwerf
  • Meicirculaire
  • 2e Marap 2017

Achterliggende stukken

Wilt u weten wat er precies besproken wordt? Op onze website www.ooststellingwerf.nl staan de achterliggende stukken.

Spreekrecht

Het is mogelijk om de raadscommissie  toe te spreken.  Wilt u hiervan gebruik maken? U kunt dit voor de vergadering melden bij de griffier via griffie@ooststellingwerf.nl. U krijgt vijf minuten spreektijd.

Alle commissievergaderingen zijn  te volgen via de website (www.ooststellingwerf.nl) en live via de Lokale Omroep Odrie (Ether 106.9 FM en Kabel 104.1 FM).