Raadscommissie Ruimte (12-09-2017)

Raadscommissie Ruimte (12-09-2017)

RSS
Dit item is verlopen op 19-09-2017.

Woensdag 13 september 2017 vanaf 19.30 uur is de raadscommissie Ruimte in de raadzaal van het gemeentehuis Oosterwolde.

Agenda

  • Bestemmingsplan Haulerwijk – Meidoornlaan ong., tussen 6 en 12
  • Bestemmingsplan Wester Es 48 te Appelscha
  • Bestemmingsplan Dertien Aprilstraat 44 te Oosterwolde
  • Zonnepaneellocatie Houtwal/Venekoten
  • Koopstromenonderzoek

Achterliggende stukken

Wilt u weten wat er precies besproken wordt?

Op onze website www.ooststellingwerf.nl

staan de achterliggende stukken.

Spreekrecht

Het is mogelijk om de raadscommissie  toe

te spreken.  Wilt u hiervan gebruik maken?

U kunt dit voor de vergadering melden

bij de griffier via griffie@ooststellingwerf.nl. U krijgt vijf minuten spreektijd.

De commissievergadering is te volgen via de website (www.ooststellingwerf.nl).

De commissievergadering wordt niet uitgezonden via de Lokale Omroep Odrie