Raadscommissies 14 juni (07-06-2017)

Raadscommissies 14 juni (07-06-2017)

RSS
Dit item is verlopen op 07-09-2017.
Raadscommissie Ruimte

Woensdag 14 juni 2017 vanaf 19.30 uur is de raadscommissie Ruimte in kamer 11+12 van het gemeentehuis Oosterwolde.

Agenda
  • Bestemmingsplan ‘Donkerbroek, ’t West 34’
  • Jaarverslag 2016, jaarrekening 2016, jaarverslag lokale commissie 2016 en de begroting 2018 van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit & het jaarverslag gemeentelijk welstandsbeleid 2016 gemeente Ooststellingwerf
  • Begroting en jaarstukken Recreatieschap Drenthe
  • Brief van het college inzake ontwikkelingen FUMO 2.0
Raadscommissie Samenleving

Woensdag 14 juni 2017 vanaf 19.30 uur is de raadscommissie Samenleving in de raadzaal van het gemeentehuis Oosterwolde.

Agenda
  • Mededeling van college inzake inkoop jeugdhulp 2018
  • Mededeling van college inzake de volgende periode Aandachtsgebieden Stellingwerven
  • Integraal Veiligheidsbeleid 2017-2021
  • Jaarstukken 2016 en Begroting 2018 Veiligheidsregio Fryslân
  • Vierde kwartaalrapportage 2016 Caparis N.V.
Achterliggende stukken

Wilt u weten wat er precies besproken wordt? Bekijk de achterliggende stukken.

Spreekrecht

Het is mogelijk om de raadscommissie toe te spreken.  Wilt u hiervan gebruik maken? U kunt dit voor de vergadering melden bij de griffier via griffie@ooststellingwerf.nl. U krijgt vijf minuten spreektijd.

Alle commissievergaderingen zijn  te volgen via de website (www.ooststellingwerf.nl). De commissievergaderingen  worden niet uitgezonden via de Lokale Omroep Odrie (Ether 106.9 FM en Kabel 104.1 FM).