Raadscommissies dinsdag 6 juni en woensdag 14 juni (31-05-2017)

Raadscommissies dinsdag 6 juni en woensdag 14 juni (31-05-2017)

RSS
Dit item is verlopen op 21-06-2017.
Raadscommissie Planning & Control

Dinsdag 6 juni 2017 vanaf 19.30 uur is de raadscommissie Planning & Control in de raadzaal van het gemeentehuis Oosterwolde.

Agenda
 • Regeling delegatie, mandaat en machtiging gemeenteraad Ooststellingwerf 2017
 • Kaderbrief 2018-2021
 • Jaarstukken 2016
Raadscommissie Ruimte

Woensdag  14 juni 2017 vanaf 19.30 uur is de raadscommissie Ruimte in kamer 11+12 van het gemeentehuis Oosterwolde.

Agenda
 • Bestemmingsplan ‘Donkerbroek, ’t West 34’
 • Jaarverslag 2016, jaarrekening 2016, jaarverslag lokale commissie 2016 en de begroting 2018 van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit & het jaarverslag gemeentelijk welstandsbeleid 2016 gemeente Ooststellingwerf
 • Begroting en jaarstukken Recreatieschap Drenthe
 • Brief van het college inzake ontwikkelingen FUMO 2.0
Raadscommissie Samenleving

Woensdag 14 juni 2017 vanaf 19.30 uur is de raadscommissie Samenleving in de raadzaal van het gemeentehuis Oosterwolde.

Agenda
 • Mededeling van college inzake inkoop jeugdhulp 2018
 • Mededeling van college inzake de volgende periode Aandachtsgebieden Stellingwerven
 • Integraal Veiligheidsbeleid 2017-2021
 • Jaarstukken 2016 en Begroting 2018 Veiligheidsregio Fryslân
 • Vierde kwartaalrapportage 2016 Caparis N.V.
Achterliggende stukken

Wilt u weten wat er precies besproken wordt? Op onze website www.ooststellingwerf.nl staan de achterliggende stukken.

Spreekrecht

Het is mogelijk om de raadscommissie  toe te spreken.  Wilt u hiervan gebruik maken? U kunt dit voor de vergadering melden bij de griffier via griffie@ooststellingwerf.nl. U krijgt vijf minuten spreektijd.

Alle commissievergaderingen zijn  te volgen via de website (www.ooststellingwerf.nl). De commissievergadering Planning&Control  wordt tevens uitgezonden via de Lokale Omroep Odrie (Ether 106.9 FM en Kabel 104.1 FM).