Rectificatie: bestemmingsplan “Donkerbroek-’t West 34” (12-07-2017)

Rectificatie: bestemmingsplan “Donkerbroek-’t West 34” (12-07-2017)

RSS
Dit item is verlopen op 26-07-2017.

Hierbij maken wij bekend dat de ter inzage periode van het vastgestelde bestemmingsplan “Donkerbroek-’t West 34” loopt van 6 juli  2017 tot en met 23 augustus 2017 in plaats van 16 augustus 2017. Reden hiervoor is dat de publicatie in de Staatscourant binnen de gestelde termijn niet meer mogelijk was en het plan daarom 1 week langer ter inzage ligt.