Regeling Melding Vermoeden Misstand 2017 (02-10-2017)

Regeling Melding Vermoeden Misstand 2017 (02-10-2017)

RSS

Burgemeester en wethouders hebben op 23 augustus 2017 de Regeling Melding Vermoeden Misstand 2017 vastgesteld. De Klokkenluidersregeling wordt per 1 oktober 2017 ingetrokken.

De regeling is op 1 september 2017 in werking getreden en ligt, samen met de besluiten, tijdens openingstijden, ter inzage bij de centrale publieksbalie van het gemeentehuis.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Marion Verbeek (14 0516).