Rioolreiniging en inspectie 2017 (19-07-2017)

Rioolreiniging en inspectie 2017 (19-07-2017)

RSS

De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland gaan binnenkort starten met het reinigen en inspecteren van de riolering. De firma van der Valk en de groot bv uit Wolvega gaat deze werkzaamheden uitvoeren.

In een aantal weken worden deze werkzaamheden uitgevoerd. De betreffende bewoners ontvangen voor de start van de werkzaamheden hierover een brief.

De werkzaamheden kunnen enige overlast veroorzaken. De weg kan korte tijd gestremd zijn. De firma vandervalk+de groot probeert de overlast tot een minimum te beperken.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de onderstaande weken:

Weststellingwerf week 30 en 31

Ooststellingwerf week 31 t/m 39

Opsterland week 30 t/m 38

Op de website van van der Valk+de Groot kunt u meer informatie vinden.