Tegemoetkoming (school)spullen kinderen (23-05-2017)

Tegemoetkoming (school)spullen kinderen (23-05-2017)

RSS
​Schoolspullenpas voor kinderen

Stichting Leergeld biedt, samen met de gemeente Ooststellingwerf, de Schoolspullenpas aan. Deze pas is bedoeld voor schoolgaande kinderen van 11 t/m 17 jaar, uit gezinnen met een inkomen van maximaal 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm (exclusief vakantiegeld), die naar het voortgezet onderwijs gaan. De pas is te gebruiken om benodigdheden voor school te kopen. Met de pas kunnen geen boeken worden gekocht, maar wel bijvoorbeeld een rekenmachine, schriften, pennen etc.

Schoolspullenpas aanvragen

Vraag het aanvraagformulier aan via www.kindpakket.nl of bij de balie van het gemeentehuis. Uw aanvraag moet voor 31 mei 2017 binnen zijn. Heeft u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Stichting Leergeld:
- Telefoon:  06 - 45 65 13 14 (bereikbaar van ma t/m do van 9.30 tot 12.00 uur)
- E-mail: info@leergeldfrieslandoost.nl

Kindpakket

Is uw inkomen lager dan 120% van het minimumloon of zijn er hoge lasten waardoor er netto weinig overblijft? Dan is er Kindpakket.nl. Kijk op deze website voor meer informatie.