Uitnodiging gesprek evenementen Boerestreek (18-09-2017)

Uitnodiging gesprek evenementen Boerestreek (18-09-2017)

RSS

We nodigen u graag uit voor een bijeenkomst over het opstellen van een locatieprofiel voor evenementen en activiteiten op de Boerestreek in Appelscha. 

De bijeenkomst is op maandagavond 25 september vanaf 19.00 tot ca 20.30 uur in de Hoolten Klinte, Bosberg 1 in Appelscha.

Locatieprofiel

Als gemeente willen we de recreatieve functie van de Boerestreek stimuleren en de verenigingen en ondernemers faciliteren in het organiseren van evenementen en activiteiten. Het opstellen van een locatieprofiel helpt hierbij: het biedt een afwegingskader voor toekomstige vergunningen, het biedt duidelijkheid en rechtszekerheid voor zowel organisatoren als omwonenden.

Proces

Het locatieprofiel wordt opgesteld via een aantal stappen. We zijn gestart met een werksessie met enkele organisatoren van evenementen en activiteiten. Volgende stap is deze avond voor inwoners, ondernemers, verenigingen en geïnteresseerden. Op basis van deze bijeenkomsten kan een concept locatieprofiel worden opgesteld. Vervolgens kan het locatieprofiel worden vastgesteld. 

Uw bijdrage

U bent van harte welkom. We starten de bijeenkomst  met een toelichting op het locatieprofiel en de mogelijkheden hiervan. Vervolgens onderzoeken we samen de wensen, ambities, randvoorwaarden en eventuele scenario’s.

Voor eventuele vragen voorafgaand aan de bijeenkomst kunt u terecht bij Geske Barendregt (g.barendregt@ooststellingwerf.nl).