Verkeersbesluit tijdelijk instellen parkeerschijfzone parkeerterrein Trambaan (02-10-2017)

Verkeersbesluit tijdelijk instellen parkeerschijfzone parkeerterrein Trambaan (02-10-2017)

RSS

Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf hebben besloten:

Het instellen van een parkeerschijfzone met een maximale parkeerduur van 3 uur door het plaatsen van de borden E10zb, E11ze voorzien van de tekst ‘max. 3h’ uit bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 op het tijdelijke parkeerterrein aan de Trambaan zolang de werkzaamheden aan het parkeerterrein aan de Brugkampweg duren;

Ter inzage besluit
Het verkeersbesluit, incl. tekening, ligt vanaf 4 oktober 2017 ter inzage op het gemeentehuis te Oosterwolde.

Inwerkingtreding besluit
Het besluit treedt zes weken na deze bekendmaking in werking.

Bezwaar

Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer informatie over dit besluit, bel ons dan via nummer 14 ‑ 0516.

Vindt u dat het besluit niet juist is, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift sturen naar:

Gemeente Ooststellingwerf

t.a.v. commissie van advies voor de bezwaarschriften

postbus 38

8430 AA  Oosterwolde

Zet in het bezwaarschrift in ieder geval:

  • de dagtekening en uw naam en adres
  • een omschrijving van het besluit
  • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening