Wegstremmingen vanaf 11 september (08-09-2017)

Wegstremmingen vanaf 11 september (08-09-2017)

RSS

MAKKINGA

Vanwege het vervangen van een duiker wordt de Kuinderweg in Makkinga van 11 t/m 15 september gestremd voor alle verkeer. Het betreft het wegvak tussen de Balkweg en de Meulebosweg.

WASKEMEER

Vanwege groot onderhoud wordt de Oude Wijk en de Leidijk (binnen de bebouwde kom) van 18 september t/m 20 oktober gestremd voor alle verkeer.

Om hinder zo veel mogelijk te voorkomen worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd.

Fase 1: (18 september t/m 6 oktober) Oude Wijk, kruising Bisschopsweg-PW Janssenweg tot de drempel Oude Wijk-Leidijk.

Fase 2: (9  t/m 20 oktober) Leidijk, Vanaf de drempel sportveld-school t/m de drempel Oude Wijk.

Tijdens de uitvoeringsperiode wordt er een omleidingsroute ingesteld.

ELSLOO

Vanwege het aanpassen van de onderstaande kruisingen wordt de Bûtenweg in de periode van 19 september t/m 27 oktober gestremd voor alle verkeer.

Om hinder zo veel mogelijk te voorkomen worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd.

Fase 1: (19 t/m 29 september) Kruising Bûtenweg – Hoofdweg en de fietsoversteek.

Fase 2: (2 t/m 13 oktober) Kruising Bûtenweg-De Riete en Kruising De Riete- Donkereweg-Frankrijk.

Fase 3: (16 t/m 27 oktober) Kruising Bûtenweg-Noord.

Tijdens de uitvoeringsperiode wordt er een omleidingsroute ingesteld.

De duur van de stremmingen is afhankelijk van de weersomstandigheden en de voortgang van het werk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjen Schimmel van de gemeente Ooststellingwerf, bereikbaar via telefoonnummer 0516 566 419 of e-mail a.schimmel@ooststellingwerf.nl