Wijziging bebouwde kom Oosterwolde (02-08-2017)

Wijziging bebouwde kom Oosterwolde (02-08-2017)

RSS

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf maken bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 18 juli 2017 heeft besloten om de bebouwde kom ingevolge de Wegenverkeerswet van Oosterwolde op een tweetal locaties te wijzigen.

De N381 is omgebouwd naar een autoweg. De kruising N381-Venekoterweg is ongelijkvloers aangelegd en de op- en afritten komen uit op ovondes. Vanaf de ovonde in de Venekoterweg kan verkeer nu rechtstreeks naar het industrieterrein. Om die reden is het wenselijk dat de bebouwde komgrens wordt verplaatst naar vlak achter de ovonde. Hierdoor komt het gehele industrieterrein binnen de kom te liggen en ook de Venekoterweg maakt nu in zijn geheel deel uit van de bebouwde kom.

Het besluit ligt gedurende zes weken vanaf 2 augustus 2017, inclusief tekeningen, ter inzage op het gemeentehuis te Oosterwolde.

Bezwaar

Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer informatie over dit besluit, bel ons dan via nummer 14 0516.

Vindt u dat het besluit niet juist is, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift sturen naar:

Gemeente Ooststellingwerf

t.a.v. Arjan Janssens

postbus 38

8430 AA  Oosterwolde

Zet in het bezwaarschrift in ieder geval:

  • de dagtekening en uw naam en adres
  • een omschrijving van het besluit
  • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening