Wijziging gemeentelijke welstandsnota 2004 (24-07-2017)

Wijziging gemeentelijke welstandsnota 2004 (24-07-2017)

RSS

Door het college is op 18 juli 2017 besloten in te stemmen met een voornemen tot het  wijzigen van de gemeentelijke welstandsnota 2004.

Hiermee wordt artikel 2.1 “dorpskern oudere bebouwing” ter plaatse van het voormalige miniatuurpark aan de Boerestreek gewijzigd. Dit artikel heeft betrekking op de welstandseisen en gebiedsgerichte criteria voor dat gebied.

Het voornemen tot het wijzigen van de welstandsnota gemeente Ooststellingwerf 2004 ligt voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis vanaf 25 juli 2017 tot en met 5 augustus 2017. De gehele welstandsnota gemeente Ooststellingwerf 2004 is ook in te zien op de gemeentelijke website.