Conferentie over in gesprek gaan met kinderen, bij (een vermoeden van) kindermishandeling of een complexe echtscheiding. Dinsdag 19 november 2019 van 13.00 tot 17.00 uur in het Biosintrum