Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van kabels en leidingen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening. Vaak zijn dit de nutsbedrijven. 

Kosten

Het tarief bedraagt  € 2,18 per strekkende meter.