Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf hebben besloten een deel van de Schansmeerweg bij Donkerbroek aan te wijzen als onverplicht fietspad.

Ter inzage besluit

Het verkeersbesluit, inclusief tekening, ligt vanaf 29 juni 2021 ter inzage in het gemeentehuis te Oosterwolde.

Inwerkingtreding besluit

Het besluit treedt direct na bekendmaking in werking.

Bezwaar

Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer informatie over dit besluit, bel ons dan via het algemene nummer: 140516

Vindt u dat het besluit niet juist is, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift sturen naar

 

Gemeente Ooststellingwerf

t.a.v. de commissie van advies voor de bezwaarschriften

postbus 38

8430 AA  Oosterwolde

 

Zet in het bezwaarschrift in ieder geval:

  • de dagtekening en uw naam en adres
  • een omschrijving van het besluit
  • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening