Inwoners, organisaties en kleine bedrijven uit Zuidoost-Friesland met een goed idee om de samenwerking en leefbaarheid van dorpen en kernen in de regio Zuidoost-Friesland te versterken komen in aanmerking voor een subsidie vanuit het Regiofonds. Dit fonds is onderdeel van de Regiodeal Zuidoost-Friesland

1e aanvraagperiode

Van 6 september tot en met 30 september 2021 wordt het Regiofonds voor de eerste keer opengesteld. Er is voor deze 1e ronde 250.000 euro beschikbaar. Het fonds is een aanvulling op de dorpenfondsen van de gemeenten. In de Regiodeal is in totaal 900.000 euro beschikbaar gesteld voor het Regiofonds. Er volgen de komende twee jaar nog drie openstellingsperiodes. 

Aanvraag indienen

Een aanvraag kan worden ingediend via de website van de Provincie Fryslân. Dit kan tot en met 30 september 2021. 

Criteria

Om in aanmerking te komen voor subsidie vanuit het Regiofonds, gelden een aantal criteria:

  • Het initiatief heeft een relatie met de thema’s en doelen van de Regiodeal; 
  • Het initiatief draagt bij aan de leefbaarheid van meerdere (kleine) kernen in de regio Zuidoost-Friesland en heeft een regionaal gemeente overstijgend karakter; 
  • Het initiatief draagt bij aan de versterking van de regio Zuidoost-Friesland; 
  • Het initiatief is innovatief en/of experimenteel.
  • Het initiatief is realistisch en realiseerbaar binnen 1 jaar na de aanvraag of het jaar daarop.
  • De aanvraag dient plaats te vinden door een stichting, vereniging, 5 individuele personen uit twee of meer dorpen, micro-onderneming of start-up.

Regiofonds

De gemeente Heerenveen is namens de regio Zuidoost-Friesland trekker van het Regiofonds. De uitvoering van het fonds verloopt via de provincie Fryslân, zodat kan worden aangesloten bij de werkwijze van het Iepen Mienskipfûns.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het aanvragen van subsidie uit het Regiofonds? Dan kunt u contact opnemen met het regiokantoor van Streekwurk Zuidoost-Fryslân via: zuidoost@fryslan.frl of telefoonnummer 058-292 52 00. De projectadviseur van Streekwurk bekijkt of uw idee in aanmerking komt voor de subsidie en helpt initiatiefnemers bij de aanvraag.  

Foto: Hans Jellema, www.oranjewoudfestival.nl/pers