Het inwonerspanel is voor het eerst gevraagd om mee te denken over een actueel onderwerp in onze gemeente. Deze eerste enquête ging over aardgasvrij wonen. In mei en juni hebben enorm veel deelnemers van het panel hun kijk hierop gegeven. Bijna alle ondervraagden kennen de term aardgasvrij wonen en bijna de helft zegt er al veel over te weten. 92% doet ook al iets om minder aardgas te gebruiken.

Het panel geeft aan dat het belangrijk is dat er in de toekomst niet overhaast moet worden omgeschakeld naar aardgasvrij. En daarnaast dat er in Ooststellingwerf een betaalbaar aanbod voor aardgasvrij wonen wordt gedaan, waarbij de inwoners het comfortabel warm houden in hun huis.

Alle resultaten

Meer uitkomsten lees je in het rapport.