Het inwonerspanel is voor de tweede keer gevraagd om mee te denken over een actueel onderwerp in onze gemeente. De tweede enquête ging over positieve gezondheid. Wij gebruiken de resultaten om keuzes te maken voor ons plan over gezondheid (gezondheidsbeleid).

Van de zes dingen die bij positieve gezondheid horen, vinden de respondenten ‘je mentaal goed voelen’ het belangrijkst (99%). Daarna komen kwaliteit van leven (97%), lichamelijk goed voelen (96%), jezelf kunnen redden (96%), zingeving ervaren (88%) en op de laatste plek staat meedoen aan de samenleving (84%). Met de meeste mensen gaat het op al deze zes vlakken meestal wel goed. Als het niet zo goed met iemand gaat, heeft dat meestal te maken met het lichamelijk niet goed voelen.

Ongeveer één op de drie mensen vindt dat de gemeente of andere instanties kunnen helpen om inwoners zich beter te laten voelen. Bijvoorbeeld door laagdrempelige activiteiten en hulp te organiseren, meer te luisteren naar mensen, vrijwilligerswerk en verenigingsleven te ondersteunen, sporten en bewegen te stimuleren en door voorlichting.

Alle resultaten

Meer uitkomsten lees je in het rapport.