De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland gaan binnenkort starten met het reinigen en inspecteren van de riolering. De firma van der Valk en de groot bv uit Wolvega gaat deze werkzaamheden uitvoeren.

In een aantal straten in Oosterwolde worden deze werkzaamheden uitgevoerd. De aanwonenden ontvangen voor de start van de werkzaamheden hierover een brief. De werkzaamheden kunnen enige overlast veroorzaken. De weg kan korte tijd gestremd zijn. De firma vandervalk+de groot probeert de overlast tot een minimum te beperken.

De werkzaamheden in Oosterwolde starten aan het eind van week 14 (de week van 30 maart tot 3 april) en duren zo’n 8 weken. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de volgende delen van Oosterwolde:

  • De Maden
  • Biezenkamp
  • Rozendael, Lijnakker, Lange Akker en Mastenbroek
  • Schapekamp, Rijweg, Het Hoge Stuk, Prakkenlaan, De Hegen en omgeving
  • Laak, Gijenham, Assepot
  • Snellingerdijk (ten zuiden van de Tjongerhof)
  • Iris
  • 13 Aprilstraat, Houtwal
  • Industrieterrein Venekoten

De exacte locaties kunnen via de pdf op onderstaande website bekeken worden.

Het is moeilijk om op voorhand een planning aan te geven. De voortgang van de werkzaamheden wordt mede bepaald door de vervuiling in de riolering en eventueel regenval. Op de onderstaande website is te zien wat de exacte planning is. Deze website is vanaf de start van de werkzaamheden bereikbaar en wordt gedurende uitvoering van de werkzaamheden eventueel bijgesteld.
De link van de website is:
http://www.ooststellingwerf.valkdegroot.nl