Isolatie, een warmtepomp, zonnepanelen, duurzame energie en waterstof. Ruim 100 bezoekers kwamen afgelopen woensdag naar de Energiemarkt op het gemeentehuis om hier meer informatie over in te winnen. Deze Energiemarkt werd georganiseerd door Sameen en de gemeente Ooststellingwerf.

Veel belangstelling

De waterstoffiets van Entrance trok bekijks en er werd doorlopend gebruik gemaakt van de Virtual Reality bril van Vrroom. Hiermee kon men verschillende filmpjes bekijken over de energietransitie. Er waren diverse installatiebedrijven aanwezig waar bezoekers informatie konden inwonnen over verduurzaming:Henstra installatie, FBF groep, Isocoat, Top-zon, installatiebedrijf de Haan, Buurauto, Installatiebedrijf Bakker, Schilderbedrijf Hofstra, Energie van Ons, Energie coöperatie de Eendracht, Stichting Do en de Rabobank. Ze hebben veel aanloop gehad met vragen over isolatie van huizen, duurzame energie met zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen. Wethouder Fimke Hijlkema kijkt terug op een geslaagde Energiemarkt: “Mooi om te zien dat er zo veel belangstelling is van inwoners voor duurzaamheid”.

Collectieve inkoop

Op de markt startte ook de registratie van belangstellenden voor de gezamenlijke collectieve inkoop van isolatie. Deze inschrijving staat nu open. Inschrijven kan door te mailen aan duurzameprojecten@sameen.nl. Bij voldoende deelname wordt er in september een  informatiebijeenkomst georganiseerd.

Vorig jaar startte de collectieve inkoop  van zonnepanelen. Aan de hand van deze actie zijn maar liefst 547 zonnepanelen geïnstalleerd. Dit aantal wordt waarschijnlijk nog hoger, omdat 12 huishoudens nog bezig zijn met een aanvraag. “De belangstelling voor de collectieve inkoop van vorig jaar was groot. Hopelijk kunnen we dit jaar weer zo veel mensen een handje helpen op weg naar  het verduurzamen van hun huis” aldus Hijlkema. 

Duurzaamheidsprojecten in Ooststellingwerf

Voor iedere inwoner van Ooststellingwerf die wil verduurzamen, heeft de gemeente een aantal duurzaamheidsprojecten: ‘Perspectief op 0’, ‘Goed voorbeeld doet goed volgen’ en Smart Grid. Meer informatie hierover staat op www.ooststellingwerf.nl/duurzaamheid.

Subsidie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat naar verwachting in september de subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) weer openstellen voor inwoners. Mensen die minimaal 2 grote energiebesparende isolatiemaatregelen in de eigen bestaande koopwoning uitvoeren, kunnen hiervoor in aanmerking komen. De exacte voorwaarden zijn hiervoor nog niet bekend. In combinatie met de collectieve inkoop, kan deze regeling er voor zorgen dat inwoners van Ooststellingwerf nog voordeliger isolatie in kunnen kopen.