Mr. Sandra Korthuis is op het provinciehuis door commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok beëdigd als waarnemend burgemeester van de gemeente Ooststellingwerf. Korthuis begint op 1 augustus 2021 en blijft aan tot de benoeming van een nieuwe Kroonbenoemde burgemeester. Die procedure start na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. De commissaris van de Koning is tot dat besluit gekomen in en na goed overleg met een afvaardiging van de gemeenteraad.

Korthuis (1959) is woonachtig in Witteveen (Drenthe) en een ervaren en veelzijdig bestuurder en toezichthouder. Ze is momenteel commissaris bij de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij en bij Rova NV. Het commissariaat bij de NOM legt ze vanwege haar nieuwe functie neer. Voor de gemeente Coevorden is ze voorzitter van een onafhankelijke jury ter beoordeling van maatschappelijke initiatieven. Vorig jaar gaf ze als één van de twee informateurs leiding aan het oplossen van de bestuurlijke en financiële crisis in Hoogeveen en was ze kwartiermaker voor het nieuwe college van B&W. Eerder was ze onder andere directeur van de Stichting Woonconcept. In de periode 2006 – 2011 was zij lid van de directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Van 1998 tot 2002 was ze wethouder Financiën en Volksgezondheid van de gemeente Rotterdam. Korthuis is lid van de VVD.     

Korthuis volgt op 1 augustus aanstaande Harry Oosterman op die na bijna 16 jaar afscheid neemt van de gemeente. Het is de eerste keer dat Ooststellingwerf een vrouw als burgemeester krijgt. Met haar benoeming heeft Fryslân zeven vrouwelijke burgemeesters (van de achttien)

Procedure

Eerder dit jaar spraken de commissaris van de Koning en de raadsdelegatie in gemeenschappelijkheid af dat er een waarnemer zou komen tot de komst van een Kroonbenoemde burgemeester. De gemeenteraad heeft aan de commissaris wensen kenbaar kunnen maken waaraan de waarnemer behoort te voldoen. De huidige raad gaat aan de slag met een concept-profielschets voor een nieuwe Kroonbenoemde burgemeester. Deze moet klaar zijn voor 16 maart 2022, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. De nieuwgekozen gemeenteraad zal vervolgens de definitieve profielschets vaststellen, de vertrouwenscommissie benoemen en de verdere selectie begeleiden. Verwacht wordt dat de werving van de Kroonbenoemde burgemeester in het tweede kwartaal van 2022 van start kan gaan.