De gemeente Ooststellingwerf heeft als doel gesteld om in 2030 volledig duurzaam te zijn. Dit houdt in dat de binnen de gemeente gebruikte energiestromen (elektriciteit en warmte) ook duurzaam wordt opgewekt en dat energie ‘import en export’ zoveel mogelijk wordt vermeden.  

Om de ambitie te kunnen realiseren om op energie gebied binnen de gemeente autonoom te kunnen zijn, zal naast monitoring ook sturing van energiestromen nodig zijn. Hiervoor wordt een smart grid opgezet.

Het betekent dat vragers van energie rechtstreeks verbonden zijn met aanbieders van energie. De energie die die bewoners opwekken met bijvoorbeeld hun zonnepanelen wordt niet terug geleverd aan het elektriciteitsnet maar geleverd aan bijvoorbeeld de buurman.

In dit systeem ‘helpen’ de deelnemers elkaar aan goedkope duurzame energie.

Meer weten? Mail dan naar Jan Gropstra via j.gropstra@ooststellingwerf.nl of bel met 14 0516 en vraag naar Jan Gropstra.

Heeft u gevonden wat u zocht?