De nieuw te ontwikkelen winkelpanden en appartementen in Oosterwolde krijgen de straatnaam Borg. Oosterwijkbrink. Een eerbetoon aan oud burgemeester Tieme Hendrik Oosterwijk, die precies twintig jaar burgemeester is geweest van de gemeente Ooststellingwerf.

Er komt nieuwbouw in de plaats voor de bestaande panden op de hoek van de Dertien Aprilstraat en Snellingerdijk in Oosterwolde. In de nieuwe panden komen supermarktketen Lidl, zorginstelling Talant en koopappartementen. 

Burgmeester voor de inwoners

Tieme Hendrik Oosterwijk zijn benoeming tot burgemeester op 1 juni 1965 betekende het einde van zijn ambtelijke loopbaan als gemeentesecretaris van Ooststellingwerf. Na precies twintig jaar burgemeesterschap, trad hij af op 1 juni 1985. Op dat moment was Oosterwijk in Friesland de burgemeester die het langst in functie was in dezelfde gemeente.

Afkomstig uit Ooststellingwerf was zijn benoeming tot burgemeester van grote invloed op de verhouding tussen de gemeente en haar inwoners. Zelf heeft hij daarover gezegd: “Ik kende het gebied van haver tot gort en had zicht op veel persoonlijke relaties. Al heel snel merkte ik, dat de mensen gemakkelijk naar me toe kwamen. Vroeger lag er voor het gemeentehuis een vrij hoge drempel. Maar men had door dat er een “bekende” was gekomen.” Bij zijn afscheid als burgemeester brak hij een lans voor het Stellingwerfs, ook zijn streektaal: “De terechte strijd voor erkenning van het Fries heeft als ijzeren consequentie, dat evenveel respect moet worden opgebracht voor taalminderheden in eigen provincie, zoals de Stellingwervers.”

Hij was deskundige van de Stellingwerfse streekgeschiedenis en heeft meerdere publicaties op zijn naam staan. Op 21 december 1989 overleed hij na een kortstondig ziekbed. Hij is begraven op het oude, stille kerkhof van Langedijke. Naast de, zoals hij schreef in het “opstel” over Langedijke, “naar mijn mening mooiste klokkestoel in onze omgeving”. Met daarin “de oolde belle” uit 1300, de oudste klok van Noord-Europa.

De straatnaam

Een korte toelichting bij de straatnaam Borg. Oosterwijkbrink. Borg, is de afkorting van “Borgemeister”, de Stellingwerfse benaming voor “burgemeester”. “Brink” is een streekeigen woord, soms in pleinachtige toepassing. Een straatnaam mag maximaal bestaan uit 24 posities, vandaar dat “Borgemeister” is afgekort.