Afgelopen week is het Atelier Sociaal Domein van start gegaan in het Biosintrum. In het Atelier Sociaal Domein gaan 26 studenten van de hogeschool NHLStenden aan de slag met het antwoord op de hoofdvraag: ‘Hoe bereiken we dat jongeren tussen de 12 en 24 jaar een positieve gezondheid ervaren?’ Binnen deze hoofdvraag ontstaan verschillende deelvragen en projecten. In het Atelier leren studenten van verschillende opleidingen, professionals uit het werkveld, gemeente, bewoners en vrijwilligers van elkaar.

Het Atelier

De opdrachtgever voor dit Atelier Sociaal Domein is de gemeente Ooststellingwerf samen met onderwijsinstellingen en zorgorganisaties. Zowel deelnemende studenten als professionals van verschillende organisaties hebben tijdens de start met elkaar kennis gemaakt en inspiratie uitgewisseld over het thema ‘positieve gezondheid’: waarbij de benadering niet gericht is op de ziekte, maar juist op wat de mensen wel kunnen en wat hen gelukkig maakt. 

Samen werken de studenten  elke donderdag vanuit het Biosintrum aan een relevant vraagstuk binnen het thema uit de praktijk, zoals verslavingsproblematiek en eenzaamheid.Studenten verdiepen zich in dit vraagstuk, doen onderzoek naar toepassingen om dit vraagstuk op te lossen en proberen deze oplossingen uit. Dit alles in nauwe samenwerking met verschillende professionals uit de praktijk. Na een bepaalde periode is het project voor de studenten afgerond en gaat de nieuwe groep studenten met het vraagstuk verder. 

Onderwijs & bedrijfsleven

Alle bijeenkomsten worden gehouden in het Biosintrum in Oosterwolde. Ooststellingwerf heeft zelf geen MBO of HBO instellingen. Door het Atelier Sociaal Domein wordt het Biosintrum iedere donderdag een kenniscentrum op het gebied van positieve gezondheid. ‘Een prachtige ontwikkeling’ licht burgemeester Harry Oosterman. ‘De samenwerking tussen gemeente, onderwijs, bedrijfsleven en zorginstellingen is van grote meerwaarde voor onze gemeente.  Het Biosintrum is dan de perfecte locatie voor dit project: met alle faciliteiten die studenten nodig hebben, vlak bij de doelgroep en vlakbij de betrokken organisaties.’